Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Sosyal

Zübeyde   Hanım -Ali Rıza Efendi-Selanik-1881-Şemsi Efendi – Selanik Mülkiye Rüştiyesi – Selanik Askerî Rüştiyesi- Manastır Askerî İdadisi- Harp Okulu- Harp Akademisi -Kurmay yüzbaşı- albay vatanseverliğini- Askeri Ateşe- binbaşı -Tobruk  Derne’de-Trablusgarp Savaşı- Uşi Antlaşması- Şam –yarbay- 1914-1918-İtilaf-(Almanya, Avusturya- Macaristan)- Mondros Ateşkes Antlaşması- yedinci  -9. Ordu Müfettişliği-19 Mayıs 1919- Kurtuluş Savaşı’nın – Havza- Amasya Genelgesi- Erzurum Kongresi- bölgesel- ulusal-(Hepsini burada bulamayabilirsin. O zaman yapacağın iş notlarına başvurmak.)

 1-Mustafa Kemal, ………………. yılında …………………’te doğdu.
2- Annesi ………………………………………. , ………………………………………….. idi.
3-Mustafa Kemal sırasıyla; ………… ………………….. İlkokulu, ………………. ……………….. ………………………. , ……………… ………………. ……………………….. gitti . İstanbul’a gelerek ……………… …………………… ve daha sonra……………… …………………….. okudu.
4- Harp Akademisinden……………… ……..……………. olarak mezun oldu.
5-Trablusgarp’a (Libya)……………………… olarak gitti. Bu onun ……………………….…… göstermektedir.
6-Mustafa Kemal ve arkadaşları…………………. ve …………….. başarılı savunma savaşları yaptılar.
7-Mustafa Kemal’in ilk katıldığı savaş …………………………… ……………………….dır.
8-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı ………………………….. …………………………… dır.
9-Trablusgarp Savaşı’ndaki başarılı savunmasından dolayı Mustafa Kemal’e…………………. rütbesi verildi.
10-Trablusgarp savaşı sonunda İtalya ile ………… …………………. yapıldı
11-Mustafa Kemal’in ilk görev yeri ….…………’dır. (Şimdiki Suriye’nin başkenti)
12-Mustafa Kemal ve arkadaşları …………………. Savaşlarının çıkmasından dolayı İstanbul’a döndüler.
13-Mustafa Kemal, Balkan Savaşları bittikten sonra Sofya’ya …………………………. (temsilci) olarak atandı.
14-Mustafa Kemal’in rütbesi Balkan savaşlarından sonra ………………… oldu.
15-Birinci Dünya Savaşı ……………………………… yılları arasında oldu.
16-Osmanlı Devleti savaşta ……………………… devletlerinin yanında yer aldı.
17-Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na İttifak Devletleri,…………………. …………………-………………tarafında katılmıştı.
18-Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de İtilaf devletleriyle ………………… ……………………. ………………………imzaladı.
19-Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla ………………………… kaybetti.
20- Mustafa Kemal’e Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği üstün kahramanlıktan ötürü ………………… rütbesi verilmiştir.
21- Mondros Ateşkes Anlaşmasının …………….maddesine göre; galip devletler güvenliklerini sağlamak için istedikleri yerleri işgal edebilecekti.
22- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre İngilizler , ………………………………………………………………………………. işgal ettiler.
23- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Fransızlar;……………………………………………………………………………… işgal ettiler
24- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre İtalyanlar;………………………………………………………………………………. işgal ettiler
25- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Yunalılar;………………………………………………………………………………..işgal ettiler
26- Osmanlı Devleti, Samsun ve çevresindeki karışıklığı önlemesi için Mustafa Kemal’i……………………………………….’ne atadı.
27- Mustafa Kemal …………………………………..’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a gitti.
28- Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması ……………………………… …………………… başlangıcı sayılır.
29- Mustafa Kemal, Samsun’dan ……………….’ya geçmiş ve burada bir miting (toplantı) düzenlemiştir.
30- Havza’dan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal burada ……………………. ……………………’ni yayınlamıştır.
31- İlk defa milli egemenlik ve milli bir kuruldan (heyetten) ……………………. ……………………….. bahsedilmiştir.
32- E…………………… K……………………. Ermenilere karşı Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla toplanmıştır.
33- Manda ve himayenin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği ……………………… ……………………….. belirtilmiştir.
34- Erzurum kongresi toplanma bakımından, …………………… aldığı kararlar yönünden ………………. (milli) bir kongredir.
35- E………………. K…………….. ile ilk kez, vatanın bir bütün olduğundan ve parçalanamayacağından bahsedilmiştir.
36- Sivas Kongresi’ne Türkiye’nin her tarafından seçilmiş olan……………………. katılmıştır. Kongre başkanlığına yine ………………… ………………….. seçilmiştir.
37-Sivas Kongresinde alınan karar gereği ülkedeki tüm M………. C………………..…. (Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti) birleştirildi.
38- Sivas Kongresi’ne ülkenin her yerinden gelen temsilciler katıldığı için …………………… (milli) bir kongredir.

“Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Sosyal” için bir yanıt

ecesu için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.