Atatürk’ün eserlerinden biri olan Nutuk’ta nelerden bahsedildiğini açıklayınız.

Atatürk’ün eserlerinden biri olan Nutuk’ta nelerden bahsedildiğini açıklayınız.

Mustafa Kemal, 15 Temmuz 1927 Cumartesi günü TBMM salonunda toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Kongresinde Nutuk adlı eserini okumaya başlamıştır. Bu eserin okunması otuz altı buçuk saat sürmüştür. Eser 1919 ve 1927 yılları arasındaki olayları anlatır.Nutuk genel anlamada Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl, hangi aşamalardan geçerek kurulduğunu, bu süreçte neler yaşandığını, karşılaşılan olumsuz durumları ve engelleri belgelerle anlatan anı niteliğinde bir kitaptır. Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunun tarihini öğrenmek isteyen herkes Atatürk’ün bu önemli eserini okumalıdır.

Atatürk’ün en önemli eserlerinden biri olan Nutuk 3 ciltten oluşmaktadır. Birinci cilt 1919-1920 yılları arasında geçen olaylardan bahseder. Birinci ciltte bahsedilen konular Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Osmanlı Devleti’nin genel durumu, Milli Mücadele çalışmaları, Milli Mücadele’yi içeriden ve dışarıdan engelleme çabalarını, kongreleri, Mustafa Kemal’in şahsına ve Heyet’i Temsiliye’ye karşı ortaya çıkan tepkiler ve TBMM’ni açma çalışmalarıdır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İkinci cilt 1920-1927 yılları arasındaki olayları ele alır. Bu ciltte TBMM’nin açılışı, Kurtuluş Savaşı, İtilaf Devletleri ile yapılan siyasi görüşmeler, Cumhuriyet’in ilanı, çok partili hayata geçiş ve yapılan devrimlerden bahsedilmiştir. Bu cildin sonunda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi yer alır. Gençliğe Hitabe 20 Ekim 1927 günü okunmuştur ve Atatürk’ün Türk gençliğine bir vasiyeti niteliğindedir. Üçüncü cilt ise 1919-1920 yılları arasındaki yazışmaları kapsayan tarihi belgelerden oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.