Atatürk, öğrenciliği sırasında hangi öğretmenlerinden nasıl etkilenmiştir?

Atatürk, öğrenciliği sırasında hangi öğretmenlerinden nasıl etkilenmiştir?

Ulu Önder Atatürk’ün eğitim hayatı pek çok okulda pek çok öğretmeni sayesinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Tüm bu eğitim hayatı boyunca pek çok öğretmeni oldu. Bunlardan bazıları onun ilerideki engin görüşlü bir komutan olmasına oldukça büyük katkı sağladı. Mustafa Kemal’in ilk öğretmeni Şemsi Efendi özellikle Avrupa tarzı modern eğitim yöntemleri uygulayan bir öğretmendi. Mustafa Kemal’in dinde bağnazlığa karşı görüşlerinde ve çağdaş, yenilikçi fikirlerinin gelişmesinde Şemsi Efendi’nin katkısı yadsınamayacak düzeydedir.

Kendisine “Kemal” adını veren öğretmeni ise Yüzbaşı Mustafa Bey olmakla beraber kendisi matematik öğretmeniydi. Matematik derslerinde başarısı ile bilinen Mustafa Kemal’e öğretmeni olgunluk ve mükemmellik gibi anlamlara gelen Kemal ismini takmıştır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Mustafa Kemal’i belki de hayatı boyunca en çok etkilemiş öğretmenlerinden bir tanesi tarih öğretmeni Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bey olmuştur. Özellikle Avrupa ve dünya tarihiyle ilgili bilgi dağarcığını genişleten kişi olmuştur. Harp Okulundaki Fransızca öğretmeni Necip Asım ise yalnızca dil bilimi ile değil dünya tarihi konusundaki engin bilgileri ile de Mustafa Kemal’e çok şey katmıştır. Ayrıca Harp Okulunda Talim öğretmeni Rahmi Paşa, Yüzbaşı Naci Bey de Mustafa Kemal’e dünya görüşünün genişlemesi ve ufkunun açılmasında büyük katkılar sağlamıştır.

Atatürk özellikle askeri birlik konusundaki bilgilerinin gelişmesinde Harp Okulu ve Akademisindeki öğretmenlerinin büyük yardımı dokunmuştur. Mustafa Kemal’in hayatı boyunca eğitim gördüğü okullarda edindiği bilgi birimi ve tecrübeler onun ileride donanımlı bir komutan olmasında büyük rol oynamıştır.

Bir cevap yazın