Atasözleri Ve Deyimler Testi 4. Sınıf Türkçe

16. “Kemal, Ayşe ile evlenince muradına erdi.” cümlesindeki, “muradına erdi” ne çeşit sözdür?

A) Atasözü B) Deyim
C) Argo D) Terim
17. Hangi deyim “çalışmamak” ile ilgilidir?

A) Göbeği çatlamak.
B) Boş gezenin boş kalfası.
C) Dizlerinde derman kalmamak.
D) Sırtında yumurta küfesi olmak.

18. Hangi atasözü “yardımlaşmayı” öğütler?

A) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Adamın iyisi iş başında belli olur.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

19. “Ortanca gelin, kaynananın öğütlerine kulak asmamış.” cümlesinde deyim hangisidir?

A) Ortanca gelin.
B) Kaynananın öğütleri.
C) Öğütlerine kulak.
D) Kulak asmamış.

20. Hangi deyim “hareketsiz kalmak” anlamına gelir?

A) Put kesilmek B) Pusuya yatmak
C) Pusulayı şaşırmak D) Pusuya düşürmek

21. Hangi deyim anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Kol uzatmak B) Kol kanat germek
C) Koltuğuna almak D) Kolu kanadı kırılmak

22. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Kulak kesilmek B) Kulak kabartmak
C) Kulak vermek D) Kulak çınlatmak

23. Hangi cümlede deyim vardır?

A) Kültürel değerlerimizi korumalıyız.
B) Arabaya beş milyar değer biçildi.
C) Oldukça değerli bir kitap aldım.
D) Bu manzara izlenmeye değer.
24. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, insanın kişiliğinin, konuşmasından belli olabileceğini anlatır?

A) Sorma kişinin aslını sohbetinden bellidir.
B) Cambaz ipte, balık ipte gerek.
C) Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.
D) Kanatsız kuş uçmaz.

25. Hangi deyim, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ateş püskürmek B) Ateş pahası
C) Ateş kesilmek D) Ateş saçmak

26. “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Deneyim B) Tutumluluk C) Serbestlik D) Eşitlik

27. “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.” atasözüyle açıklanmak istenen nedir?

A) Dumanlı olmayan ateş yoktur.
B) Belirti varsa, olay da var demektir.
C) Her olay önceden önlenebilir.
D) Ateş yanarken duman çıkarır.

28. “Bir konu ile, sonuç alınamayacak biçimde ve hep aynı şeyleri yaparak uğraşıp durmak.” anlamına gelen deyim hangisidir?

A) Hava basmak
B) Havanda su dövmek
C) Havadan sudan konuşmak
D) Havaya irmek

29. “Bir insanın davranışlarındaki aşırılık yüzünden herkes tarafından konuşulur olması.” anlamına gelen deyim hangisidir?

A) Dili çözülmek
B) Dillere destan olmak
C) Diline dolamak
D) Diliyle yakalanmak

30. “Etle tırnak gibi.” deyimi ile anlatılmak istenen nedir?

A) Komşuluk B) Benzerlik
C) Farklılık D) Bağlılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.