Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir?

Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.

Kur’an-ı Kerim’in 103.süresi olan Asr, nüzul sırasına göre 13. suredir. Asr; zaman, ikindi, çağ ve vakit gibi anlamlara gelir. Asr, zamandan bir dilimdir. 3 ayetten meydana gelen sure Mekke’de nazil olmuştur. Genel olarak surede, insanın içinde bulunduğu kayıplardan bahseder. Amel ve iman sayesinde kurtuluşa erebileceklerini belirtir. Hak ile sabrın tavsiyesi bulunur. İslam’ın ilk indirildiği dönemlerde sıkıntı ve zulüm altında inleyen sahabeler bir araya gelip ayrılırken Asr suresini okurmuş. Asr suresini okuyarak ayrılmanın anlamı, birbirlerine yaşanan olaylara karşı sabretmeyi ve hakkı her zaman ali tutmayı öğütlemek içindir. Asr suresi insanlara güzel öğütlerde bulunmaktadır. Bu öğütlerle bir Müslümanda bulunması gereken temel özellikler vurgulanır. Buna göre;

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın
  • Sure; Allah’ın kudretini ve hikmetini anlatıp önemini işaret eden zamana yemin eder. Ardından 4 özelliğe sahip olanların dışında herkesin kayıpta ve ziyanda olduğu vurgulanır. Kayıpta ve ziyanda olmamak için insanın sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler sureye göre; iman, salih amel, hakkı birbirine tavsiye etme ve sabırdır.
  • İmam Şafi; Kur’an’dan hiçbir sure nazil olmasaydı bile Asr suresinin insanların dünya ve ahiret saadetlerini kazanmaları için yeterli olacağını buyurmuştur. Asr suresinin Kur’an-ı Kerim’in bütün ilimlerini içine aldığını beyan ederek değerini bildirmiştir.
  • Sure, sadece iman etmenin yeterli olmadığını vurgular. İman ile birlikte salih amelin, hakkı tavsiye etmenin, iyiliği emretmenin kötülükten uzaklaştırmanın ve sabrı tavsiye etmenin gerekli olduğunu ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir