Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin kan gruplarına göre sayıları verilmiştir. Kan grubu AB olan öğrenci sayısı en fazladır.

Soru : Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin kan gruplarına göre sayıları verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kan grubu A olan öğrenci sayısı, B olan öğrenci sayısından fazladır.
B) Kan grubu AB olan öğrenci sayısı en fazladır.
C) Kan grubu 0 olan öğrenci sayısı, A olan öğrenci sayısından azdır.
D) Sınıf mevcudu 24’tür.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Çözüm : Grafiğe baktığımızda ;

A kan grubu 10 kişi, B kan grubu 4 kişi, O kan grubu 8 kişi, AB kan grubu 2 kişi vardır. Bu bilgilere göre A ve C şıklarının doğru olduğu bilgisine ulaşabiliriz. Tüm bu sayıları topladığımızda (10+4+8+2=24) D şıkkının da doğru olduğu bilgisine ulaşırız.

Ancak aynı zamanda sorumuzun cevabı olan B şıkkına baktığımızda AB kan grubu kişi sayısı en fazla değil en azdır. Bu yüzden sorumuzun cevabı B şıkkıdır.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın