Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasında Büyük Selçuklu Devletinin etkileri nelerdir?

Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasında Büyük Selçuklu Devletinin etkileri nelerdir?

Anadolu topraklarına olan ilgi yeni başlayan bir şey delidir. Türkler Anadolu’ya çok eski tarihlerden beri haz duymuş Anadolu hep gözlerinde olmuştur. Avarlar Anadolu üstünde İstanbullu kuşatarak bu ilgiyi kanıtlamışlardır. Peçenekler de Bizans himayesinde askerlik yaparak yine Anadolu’da kalmışlardır. Bunun yanı sıra Türkler için orta Asya kuraklıkla mücadele merkezi olmuştur. Çinin baskıda üzerine eklenince ve çekirge saldırıları da gelince yeni topraklar aramaya koyulmuşlardır. Gazneli devleti ve Karahanlı devletinin birbirine karşı tutumları da huzuru bozunca insanlar yeni yerler keşfetmek için yeni yerler aramaya başlamışlardır. Bu yerler için de Anadolu olmasında büyük Selçuklu devletinin çok rolü olmuştur. Bu etkiler şu şekilde sıralanabilir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın
  1. Pasinler ve Malazgirt adında yapılan iki büyük savaş olmuştur. Bizans ve büyük Selçuklu devleti arasında ki bu iki büyük savaş Anadolu üzerinde asırlardır devam eden Bizans etkisini kırmıştır bu etkinin kırılmasıyla birlikte Türkler için Anadolu’ya yerleşmek daha kolay bir hal almıştır.
  2. Büyük Selçuklu komutanı Alpaslan tarihin gördüğü en büyük komutanlardan biridir. Bu büyük komutan herkes fethettiği bölgeyi alır bu kılıç hakkıdır demesi de buralara yapılan akınların büyük etkisidir.
  3. Büyük Selçuklu devletinin otoritesi belirli bir seviyenin altına gerilemiştir. Bu da insanların yeni yerlere gitmesine sebep veya neden olmuştur.

Türklerin Anadolu’ya akın akın gelmesinin de büyük Selçuklu devletinin etkileri raksında yukarıda bulunan maddeler önde gelen maddelerdir ve başka nedenlerde bulunabilir.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın