Anadolu Uygarlıkları Konu Anlatımı 6. Sınıf sosyal Bilgiler

 

UYGARLIK

 

 

           HİTİTLER

 

          FRİGYALILAR

 

           LİDYALILAR

YAŞADIĞI

DÖNEM

          ( MÖ 2000 / 1200 )       ( MÖ 1200/ 600 )          (MÖ 700 / 546 )
KURULDUĞU

 BÖLGE

  BAŞKENTİ; HATTUŞAŞ

Kızılırmak çevresinde Çorum,Kayseri,Yozgat civarında kurulmuştur.

 

   BAŞKENTİ : GORDİOM (Polatlı)

Orta Anadolu Sakarya Nehri çevresinde kurulmuştur.

   BAŞKENTİ: SARD

Gediz ve Menderes nehirleri arasına yerleşmişlerdir.

SOSYAL VE

EKONOMİK

HAYAT

Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.

Tarım,hayvancılık,madencilik ve ticaret ekonomik faaliyetlerinin temelini oluşturur.

 

Halk tarım ve hayvancılık yapmış.Dokumacılık,madencilik,ticaret gelişmiştir. Başta ALTIN olmak üzere zengin maden yataklarına sahiptiler.Tarım,hayvancılık ve ticaret yapmışlardır.
YÖNETİM KRALLIKLA yönetilirdi. Kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.Kralın yanında soylulardan

oluşan PANKUŞ meclisi yer alırdı.

 

 

KRALLIKLA yönetilirdi.

Krallarına MİDAS unvanı verilmişti.

KRALLIKLA yönetilirdi.
DİNİ İNANIŞ Çok tanrılı dinlere inanırlardı. Çok tanrılı dinlere inanırlardı.KİBELE adlı ana tanrıçaları vardı.

 

Çok tanrılı dinlere inanırlardı.
ORDU Piyadelerden ve savaş arabalarından oluşuyordu.

 

Güçlü bir orduları vardı. Orduları paralı askerlerden oluşuyordu.

 

YAZI-DİL

EDEBİYET

BİLİM

SANAT

Anadolu’da yazıyı kullanan ilk uygarlıktır.Hiyoroglif (RESİMLİ YAZI) ve çivi yazısını kullanmışlardır. Tarafsız ANAL adı verilen yıllıklar yazmışlardır.Heykelcilik ve kabartmacılık gelişmiştir.

 

Frigyalılar yazıda Fenike ve Helen alfabesini kullanmışlardır.Kuyumculuk,kaya mimarisi,kaya işletmeciliği,tahta işçiliği halı ve kilim dokumacılığında oldukça gelişmişlerdir. Finike alfabesini kullanmışlar.Altın işletmeciliği,heykeltıraşçılık,dokumacılık ve seramikte ileri gitmişlerdir.
UYGARLIK

TARİHİNE

BIRAKTIĞI

Hititler tarihin ilk tarafsız tarihi metinleri olan Analları uygarlık tarihinin hizmetine sunmuşlardır.

 

Ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inandıkları için TİMÜLÜS adı verilen mezarlar ile kaya mezarları yapmışlardır. Bu mezarların kalıntıları uygarlık tarihine ışık tutmuştur. Lidyalıların uygarlık tarihine bıraktıkları en büyük katkı PARAYI icad etmeleridir.
EN ÇOK

BİLİNEN

ÖZELLİĞİ

Tarihte bilinen ilk Anadolu  uygarlığı olmaları ve ilk yazılı anlaşmayı (KADEŞ ANTLAŞMASI) yapmalarıdır.

 

Tarım toplumu olmanın gereği olarak tarımı koruma adına yaptıkları YASAlardır. Parayı icad etmeleri,Başkentlerinden başlayan KRAL YOLU’nu açmalarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.