Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir?

Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir? Söyleyiniz.

İnsan aklı müthiş bir şekilde tasarlanmıştır. Ancak evrendeki her şeyi anlamlandırabilmesi için sadece aklın varlığı yeterli değildir. Çünkü akıl, potansiyeli ölçüsünde bir şeyleri kavrayabilir. Bundan dolayı Allah kullarına bir lütuf olarak dünya hayatının daha iyi anlamlandırılabilmesi adına vahiy göndermiştir ve kendi varlığından haberdar etmiştir. Allah tarafından peygamberlere melekler aracılığı ile gönderilen ilahi yasalara “vahiy” adı verilir. Allah’ın insanlara vahiy göndermesi adil oluşunun bir göstergesidir. Çünkü Allah varlığına dair haber vermemiş olsa ve insanların dünya hayatında yaşadıklarından dolayı sorguya çekileceklerini bildirmemiş olsa, ahirette insanlar haberimiz yoktu diyebilirler.

Ancak vahiy gönderildiği için insanların dünyada bir imtihanda olduklarının farkında olmaları mümkün hale gelmiştir. Bir eşya aldığımızda yanında gönderilen kullanma kılavuzu yardımıyla kullanımı daha kolay hale gelir ve bilinçli bir şekilde kullanırız.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Dünyada iken Peygamberlere gelen vahiyler de dünya hayatının nasıl geçirilmesi gerektiğine dair insanlara yol göstermektedir. Hangi davranışların nasıl sonuçlar doğuracağını ve insanın gerçek mutluluğa nasıl ulaşabileceği konusunda bizlere vahiyler yol gösterir. Allah, rahmetinin bir tecellisi olarak insanlara vahiy göndermiş ve doğru yolda olmalarını istemiştir.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın