Allah Resulü (s.a.v.); dürüst, güvenilir, merhametli, adaletli, kolaylaştırıcılığa önem veren, anlayışlı, sabırlı ve kararlı bir insandı.

Allah Resulü (s.a.v.); dürüst, güvenilir, merhametli, adaletli, kolaylaştırıcılığa önem veren, anlayışlı, sabırlı ve kararlı bir insandı. Bu bilgi, biz Müslümanlara nasıl bir sorumluluk yüklemekte, hangi mesajı vermektedir? Düşüncelerinizi yazınız.

Müslümanın öncelikle dürüst olması gerektiği vurgulanmaktadır. Aynı vurgu, güvenilirlikle devam etmektedir. İnsanların güven duyduğu dürüst insana, Müslüman denir. Müslüman, aldatamaz. Sahtekarlık yapamaz. Devletin malını yiyemez. Hırsızlık yapamaz. Hele hele yalan, asla söyleyemez. Yalan ile güven ve dürüstlük ters orantılıdır biri ne kadar fazla ise öbürü o kadar azdır. Yalan fazla olan bir kişide hem güven hem de dürüstlük azdır.

Müslüman, bir yere uğradığında ve ayrıldığında selam verir. Selam, güven ve emniyet telkinidir. Ben Müslümanım ve dürüstüm. Bana güvenebilirsiniz demektir. Adalet, güven ve dürüstlük ile kol kola bir tabirdir. Adalet olmayan bir insan ne güvenilir ne de dürüsttür. Adaleti bozulan bir toplum, güvenilirliğini yitirmiş ve dürüstlük gibi bir erdemi kaybetmiş bir topluluktur. Adalet dağıtamayan idareciler, hem güvenilirliklerini hem de dürüstlüklerini yitirirler.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Her söylediği yalan olan bir idarecinin halk nazarında bir değeri kalmaz. İtibarını ve güvenilirliğini kaybeder. Müslümanın vasıflarını iyi çizen Peygamberimiz, bir Müslümanda olması gereken özelliklerin başında bu üçlemeyi koymuş ve göstermiştir. Hemen peşinden gelen diğer özellik te bu üçleme ile ilintilidir. Merhamet, adaletli bir insanda olur. Adil davranmak adına merhamet duygularına başvurur. Merhamet etmeyenin ötelerde merhamet bulamayacağını bilir. Haksızlık ve hukuksuzluk yaparak adaleti örseleyen bir idareci, merhametini yitirmiştir.

Anlayışlı davranamayan, sabır edemeyenler, kararlı davranış gösteremezler. Sabır, dünya imtihanın en çetin noktasıdır. Sabredenlere ne müjdelerin olduğu, kitap ve sünnette ayrıntılı ifade edilmektedir. Müslüman, adalet üzere hareket etmesi gerekir. Adalette sabır ve kararlılık gösterilmelidir. Haramlardan uzak dururken de helal yolda yürürken de, hep sabır ve kararlılık gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir