Alemdar Mustafa Paşa’nın sadrazam dâhil pek çok çevreden destek almasının sebepleri neler olabilir?

Alemdar Mustafa Paşa’nın sadrazam dâhil pek çok çevreden destek almasının sebepleri neler olabilir?

Rusçuk Ayanı olan Alemdar Mustafa Paşa, Kabakçı Mustafa İsyanı sonrasında yenileşme taraftarı olan devlet adamlarının sığındığı bir isim olmuştur. Alemdar Mustafa Paşa, pek okumuş bir kimse olmasa da açık fikirli ve zeki bir şahsiyetti. Onun bu bakış açısı, yenilikleri anlayıp desteklemesine neden olmuştu. İsyan sonrası tahttan indirilmiş olan III. Selim’i tahta yeniden çıkarmak isterler. Yenilik taraftarı devlet adamlarıyla beraber İstanbul’a hareket eder. Sarayı kuşattığı sırada III. Selim’i kurtaramasa da şehzade olan Mahmud’un canını kurtarır ve onu tahta geçirir. Kendisi de sadrazam olur. Kendisi IV. Mustafa’nın sadrazamı dahil pek çok kişinin desteğini alarak saraya doğru böyle bir girişimi gerçekleştirmiştir. Kendisinin böyle geniş bir desteği almasını, sadece yenilikçi fikirlere sahip olmasıyla açıklayamayız. Kendisine bağlı olan silahlı askerlerin fazlalığı ile beraber, Rusçuk ayanlığının ardından hem kendisine bağlı hem de ittifak kurduğu ayanlar tarafından “ayanların ayanı” seçilmişti. Bu durum da onun kudretini arttırmaktaydı.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın