Aktivasyon enerjisi nedir? Açıklayınız.

Aktivasyon enerjisi nedir? Açıklayınız.

 

Kimya’da ya da Biyoloji derslerinde sıklıkla karşımıza çıkan kavramlardan birisi aktivasyon enerjisidir. Bir reaksiyonun başlaması için gerekli olan minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi adı verilir. Kimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi ve girenlerin tüketilerek ürün oluşturulması için belirli bir enerji miktarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu enerji miktarı sağlandığında ise kimyasal reaksiyon gerçekleşmeye başlar. Isı alarak endotermik olarak gerçekleşebileceği gibi ısı vererek ekzotermik olarak da gerçekleşebilir. Ancak her iki tepkimenin de başlaması için aktivasyon enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Aktivasyon enerjisi tepkimelerde Ea şeklinde gösterilmektedir. Kimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi için bazı ön şartlar gerekmektedir. Tepkimeye girecek olan maddelerin uygun geometrik yapıda çarpışması gerekir. Çarpışan bu moleküllerin toplam enerjisinin aktivasyon enerjisini aşması durumunda reaksiyon için tüm şartlar sağlanmış olur. Tepkimeye girecek olan maddelerin ve ürünlerin potansiyel enerjileri arasında bir bariyer mevcuttur. Bu bariyer ise aktivasyon enerjisinin kendisidir.

 

Aktivasyon enerjisinin birimi kJ/mol ya da kcal/mol şeklinde gösterilir. İsveçli bir bilim adamı olan Arrhenius 1889 yılında aktivasyon enerjisini ortaya atmıştır. Yine bu bilim adamı tarafından ortaya atılan bir teoriye göre tepkime hızı ile aktivasyon enerjisi arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Aktivasyon enerjisi aktifleşme enerjisi olarak da adlandırılmaktadır. Kelime anlamı olarak bir reaksiyonun aktif hale gelmesini sağladığından bu kelime de tanıma uymaktadır. Çift yönlü olarak gerçekleşen tepkimelerde her iki yön için de belirli bir aktifleşme enerjisi gereklidir.

 

Biyoloji derslerinde ise aktivasyon enerjisini sağlayan maddelere enzim adı verilir. Bu maddeler tepkimeler sırasında aktivasyon enerjisini düşürmek amacıyla katalizör görevi görmektedir. Bu sayede canlı vücutlarında gerçekleşen tepkimeler daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Canlılar üzerinde gerçekleşen birçok tepkime ve bu tepkimelerde özel olarak görev yapan binlerce enzim bulunmaktadır. Bu enzimler sayesinde bazı durumlarda reaksiyonlar 1000 kat daha hızlı gerçekleşebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.