Ahlak ve etik kavramları arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.

Ahlak ve etik kavramları arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.

Ahlak da etik de genel olarak değişken kavramlar olmasına karşın etik daha büyük ve genel bir grubun görüşleri doğrultusundaki hareketleri ifade ederken ahlak belli grupların, kişilerin doğru bulduğu görüşleri ifade eder. Genellikle yapılan en büyük hata da budur. Ahlakın tüm kültürlerde, kişilerde ve bölgelerde aynı olduğunu düşünmek oldukça yanlıştır. Ahlak, kişiden kişiye değişebilen yargıları içerir. Bunun yanı sıra etik ise geniş bir bölgenin bazen de neredeyse tüm insanlığın ortak yargılarını içerir ve bu oldukça kapsamlı olan yargılar genellikle toplumsal meselelerle alakalıdır.

Etik değerler belirli durumlarda değişebilir fakat kişinin ahlakının bir anda değişmesi söz konusu değildir. Belli bir ahlakı benimsendikten sonra kopması zordur. Etik değerler ise durumlardaki ufak detaylar değiştiği anda anlık değişime uğrayabilir. Algılayışa bağlıdır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Kişi ahlak kurallarına uymada özenli davranırken etikte bu söz konusu değildir çünkü etik daha genel, günlük hayattan bir miktar daha uzak olaylar için iş başındadır.

Ahlakını kişi kendi kendine zor da olsa değiştirebilirken, etik değerlerin değişmesi çok zordur çünkü büyük kitlelerce benimsenir ve doğruluğuna olan güven, çoğu zaman kötü sonuçlar da doğurabilir. Ancak yine de doğruyu bulmak açısından hem ahlak kurallarına hem de etik kurallara herkesin uyması gerekir. Çünkü toplum içinde huzur ve refahın gelişmesi, kargaşaların ortadan kalkması ve hoşgörünün yaygınlaşması ve en önemlisi de insanlar arasında ki adaletin sağlanması için bu iki kurala azami ölçüde uyulması şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.