Ahlak kurallarına neden ihtiyaç duyulur?

Ahlak kurallarına neden ihtiyaç duyulur? Açıklayınız.

İnsan bu hayatta tek başına bir varlık değildir yaşamını sürdürebilmesi ve mutlu olabilmesi için toplumla bir arada olması gerekmektedir. Toplumla bir arada olabilmesi için ise bazı kurallara uyması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi ahlak kurallarıdır.

Ahlak, insanın canlı cansız tüm varlıklarla bir arada düzen içinde yaşamasını gerektiren kurallar ve ilkelerdir. İnsanın her davranışında bir ahlaki tutum vardır, insan başıboş davranamamaktadır. Ahlak tüm dinler açısından aynı önemi taşımaktadır ayrıca var olan hukuk kurallarının içinde de ahlak kuralları önemli yer almaktadır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Eski zamanlardan bu yana her toplumda belirli kuralların olduğunu görmekteyiz çünkü bu kuralların olmadığı takdirde düzenli ve güzel bir hayattan söz etmek neredeyse olanaksızdır.

Felsefe de birçok konuda yaptığı sorgulama gibi bu konuda da sorgulamalar yapmış ve bunların sonucunda etik felsefesini ortaya çıkarmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir