Ahilik teşkilatının ekonomiye katkıları hakkında bilgi veriniz.

Ahilik teşkilatının ekonomiye katkıları hakkında bilgi veriniz.

 

Ahilik teşkilatı özellikle Selçukluların yıkılışı ve Osmanlıların kuruluşuna denk gelen 13. ve 15. yüzyıllar arasında toplum hayatında önemli bir rol oynamıştır. Osmanlının kuruluşuna önemli katkı sağlayan ahilik teşkilatı askeri, siyasi, sosyal ve kültürel anlamda da toplum hayatını etkilemiştir. Usta çırak ilişkisinden yola çıkarak çekirdekten insan yetiştirmeyi sağlamıştır. Ahilik sadece mesleki beceriler değil insani değerlerin kazandırılmasını da sağlamıştır. Zanaatkârlariş yerinde yamak, çırak, kalfa, usta hiyerarşisi ile yetişirdi. Teşkilatın kendine özgü kuralları sayesinde hem esnaf olmanın incelikleri öğrenilir hem de toplumun devamını sağlayan gelenek ve görenekler nesilden nesle aktarılırdı. Yetenekli ustaları medreselere göndererek eğitim almaları sağlanırdı.

 

Ahilik teşkilatı aktif olarak varlığını sürdürdüğü dönemlerde ticaret hayatına önemli katkılar sağlamıştır. Ahilik teşkilatının kendine özgü yapısı döneminin ekonomisine katkıda bulunmuştur. Öncelikle mesleklerin sürdürülmesi, zanaatların uzun dönemlerde devamının sağlanması Ahilik teşkilatı sayesinde olmuştur. Ahilikle beraber bir ticaret kültürü oluşmuştur. Ticaret ahlakı ve sıkı kurallar, bu ahlaka bağlı kalarak ticareti sürdürme ekonomiyi olumlu yönde etkilemiştir. Fahiş fiyata ürün satışının yasak olması, emeğe değer verilmesi, ticari kültürün usta çırak ilişkisi ile devamının sağlanması, hırsızlık ve dolandırıcılığa müsaade edilmemesi ekonomik hayatı olumlu etkilemiştir. Ticarette insan ilişkileri, üretim ve emeğe verilen değer ekonomiyi kalkındırmıştır. Bu nedenle günümüzde de hala Ahilik teşkilatından gelen ticari ahlakın korunmasına ve canlandırılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.