Adıllar Test Çöz 3. Sınıf Türkçe

1. O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan adının yerini tutuyor?
A. Biz uyurken o kafesinde öter durur.
B. O ağacı kim dikti?
C. O çocuğu tanımıyorum.
O, daima doğru karar verir

2. “Ben senin de onun da ne kadar iyi insan olduğunuzu biliyorum.” cümlesinde kaç adıl vardır?
A) 1 B)2 C)3 D)4

3. Hangisinin cümlesinde kişi adılı vardır?
Dicle: Herkes istediğini yapmaya çalışır.
İdil : Düşüncelerimi sadece sana anlattım.
İlke: Bazıları nasıl davranacağını bilmiyor.
İlayda: Burada saatlerce konuk bekledik.

4 Şu sözcüğü tahtadaki cümlelerin han-
gisinde adıldır?
A) Meyve suyunu şuraya koy.
B) Öğrenciler şu kapıdan çıktılar.
C) Şu gömleği giyeceğim.
D) Şu sıralar çok yorgunum.

5. Bu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde adıl değildi
A. Bu kış çok sert geçti.
B. Bu senin çantana sığmaz.
C. Bu benim ikinci bisikletim.
D. Bu, bana annemden hediye.

6. Onlar babalarına bunu söyleyemezler.
A) işaret – belgisiz B) kişi – işaret
C) kişi – belgisiz D) işaret – soru

7. Sizleri buna mecbur ettiğim için hepinizden özür dilerim. cümlesinde hangi sözcükler adıldır?
A) Sizleri–buna-hepinizden B) sizleri- mecbur
C) sizleri- buna- mecbur D)hepinizden- mecbur

8. Onu kitap okurken hiç gördün mü? cümlesinde ne çeşit adıl vardır?
A) kişi adılı B) işaret adılı
C) soru adılı D) belgisiz adıl

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüğe eklenmiş -ki’lerden hangisi ilgi adılıdır?
A. Bahçedeki ağaç kurumuş.
B. Yarınki ödevimi yaptım.
C. Sanki ben konuştum.
D. Benimki hemen eskidi.

10. Tahtadaki cümlelerin hangisinde soru adılı vardır?
A) Sınıfınızda herkes çalışkan mı?
B) Baban sana neler alacak?
C) Buraya nasıl geldiniz?
D) Niçin çok konuşuyorsun?

11.Bazı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde adıldır?
A. Öğrenciler bazı dersleri sevmezler.
B. Bazı konularda dikkatli olmalıyız.
C. Olaylardan bazıları ders almıyor.
D) Bazı günler kendimi kötü hissederim.

12. Ben onun çocukluk arkadaşıyım. cümlesindeki zamirler sırasıyla kaçıncı kişiyi bildirmektedir?
A. 1. çoğul – 2. çoğul kişi
B. 2. tekil – 3. çoğul kişi
C. 1. tekil – 2. tekil kişi
D. 1. tekil – 3. tekil kişi

13. Verda’nın tahtaya yazdığı cümlelerin hangisinde iyelik eliyle yapılmış bir adıl vardır?
A) O teyze kimi soruyor?
B) Benim yazım oldukça güzeldir.
C ) Bu karanfillerin hepsi beyaz açmaz.
D) Öteki de Lidya’nın arkadaşı mıydı?

14 -ki eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi adılı olarak kullanılmıştır?
A. Benimki daha küçük olduğundan ona olmaz.
B. Derslerimdeki başarımın nedenini kimse bilmiyor.
C. Bendeki kalemi sen mi açmıştın?
D. Sendeki topu getir de oynayalım.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü adıl olarak kullanılmıştır?
A. O yıllarda ben, üniversitede okuyordum.
B. O arabayı almak için çok para biriktirdim.
C. O, sakin yapısıyla dikkat çekerdi.
D. O arkadaşlarımla bir daha görüşmedim.

16. Öğrencilerden biri yere çöp atan çocuğu uyardı. cümlesindeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) belgisiz adıl B) gösterme ön adı
C) belgisiz ön ad D) gösterme adılı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.