9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

ORMAN TÜKENİRSE
Her şey birkaç saat içinde olupbitti. Önce bir yağmur boşandı. Sonra da dağlardan köye yaman bir sel geldi. Önüne ne çıktıysa aldı götürdü. Evlerle birlikte bütün eşyalar da sele gitti. Bunun üzerine köylüler toplandılar. Hepsi:
— Bu böyle olmaz, dediler. Bu iş böyle gitmez. Bu bizim köy, bahtsız bir köy. Çünkü iki dağ arasıda. Yağmur boşandı da sel indi mi her şeyimizi sele veriyoruz. Bir şey yapmamız gerek.
Bir genç:
— Alıp başımızı gidelim, dedi. Büyük şehirlere gidelim. Oralarda iş yok mu? İş bulur, çalışırız. Bir ihtiyar:
— Olmaz öyle şey, dedi. Evden, yurttan ayrılmak kolay değil. Herkes bırakır giderse köy kime kalacak? Şu güzel dağ, şu güzel tepeler, şu bahçeler ne olacak? Bu köyü bırakamayız, başka yerlere gidemeyiz.
Başka bir genç:
— Her yıl sel geliyor. Emeklerimiz boşa gidiyor. İnsan nerede olsa çalışır, nerede olsa karnını doyurur, dedi.
İhtiyar adam kızdı:
— Sen ne diyorsun oğul, dedi. Senin dediğin, insanoğluna yakışmaz. Köyde kalacak, hep birlikte sele karşı savaşacağız, bize bu yakışır.
Köylülerin arasında en yaşlısı Koca Hasan’dı. Koca Hasan dedi ki:
— Bundan yıllarca önce, bu köyde, sel nedir kimse bilmezdi. Ama o zamanlar köy böyle değildi. Dağlar, bayırlar, tepeler hep ormandı. Her yan yeşillikler içindeydi. Daha sonra o kesti, bu kesti, yavaş yavaş orman tükendi. Dağlar, tepeler, bayırlar kelleşti. Böylece olanlar bize oldu. Artık yağmur yağdı mı ardından da sel geliyor.
Şimdi yapacağımız bir iş var. Köyü ağaçlandıracağız. Dağlara, tepelere, bayırlara bol bol ağaç di¬keceğiz. Başka çaremiz yok.
Koca Hasan sustu. Herkes ona hak verdi. Ertesi gün, bütün köylü ağaç dikmeye başladı.
Orhan ASENA
SORULAR

1. Yukarıdaki hikâyede geçen kişiler kimlerdir, kişilerin özellikleri nelerdir? ( 10 p.)

2. Yukarıdaki hikâyede olayın geçtiği yeri ve zamanı tanıtınız. ( 10 p.)
3. “tip ve karakter” nedir? Yukarıdaki hikâyenin kahramanlarının niteliği nedir? ( 15 p.)

4. Yukarıdaki hikâyenin teması (konusu)nedir? ( 10 p.)
5. Yukarıdaki hikâyenin anlatımın( bakış açısının ) çeşidi nedir? Hikâyeden örnek bir cümle ile açıklayınız. ( 10 p.)

6. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapı unsurları ile teme arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. ( 10 p.)
7. “ Sönerken dağlarda günün şulesi Yandaki dörtlüğün türü nedir? ( 10 p.)
Sarar yamaçları ince bir duman
Duyulur uzaktan bir kaval sesi …………………………
Sürüler çiftliğe döndüğü zaman”
8. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun yazınız. ( 10 p.)
• Bir olay örgüsü çevresinde gelişen şiirlere ………………….denir
• …………… şiir: Kişilerin ve toplumların kusurlu yönlerini iğneli bir dille ortaya koyarak bir tür ders verme amacı güder.
• Orta oyunu, …………………………. Tiyatrosu türlerinden biridir.
• Kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren anlatım türüne ………………………..denir.

9. Olay çevresinde oluşan edebi metinlerin çeşitleri nelerdir? Bir şema çizerek gösteriniz.
( 10 p.)

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

“9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.