9. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 9. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

 

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA

 • Kimyanın Bilim Olma Süreci
 • Okuma Parçası: Uygarlıkların Kimya Bilimine Katkıları
 • Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

 

2. BÖLÜM: KİMYANIN UĞRAŞ ALANLARI

 • Kimyanın Ve Kimyacıların Uğraş Alanları
 • Başlıca Kimya Disiplinleri
 • Başlıca Kimya Endüstrileri
 • Kimya Alanı İle İlgili Başlıca Meslekler

 

3. BÖLÜM: KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Element
 • Element Sembolleri
 • Bileşik
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları
 • Laboratuvar Güvenlik Kuralları
 • Güvenlik Uyarı İşaretleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı Ve Çevreye Etkileri
 • Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler

 

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. BÖLÜM: ATOM MODELLERİ

 • Atom Modelleri
 • Dalton Atom Modeli
 • Thomson Atom Modeli
 • Rutherford Atom Modeli
 • Bohr Atom Modeli

 

2. BÖLÜM: ATOMUN YAPISI

 • Atomu Oluşturan Temel Tanecikler
 • Periyodik Sistem
 • Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları
 • Mendeleyev Ve Periyodik Sistem
 • Moseley Ve Modern Periyodik Sistem
 • Modern Periyodik Sistem
 • Elementlerin Sınıflandırılması
 • Metaller
 • Ametaller
 • Yarı Metaller
 • Soy Gazlar
 • Periyodik Özelliklerin Değişimi
 • Atom Yarıçapı
 • İyonlaşma Enerjisi
 • Elektron İlgisi
 • Elektronegatiflik
 • Metalik- Ametalik Özelliği

 

3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER

 • Kimyasal Türler
 • Atom
 • Molekül
 • İyon

2. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

 

3. BÖLÜM: GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

 • Güçlü Etkileşimler
 • İyonik Bağların Oluşumu
 • İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı
 • İyonik Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması
 • İyonik Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması
 • İyonik Bileşiklerin Adlandırılması
 • Kovalent Bağların Oluşumu
 • Moleküllerin Lewıs Yapısı Polarlık Ve Apolarlık
 • Kovalent Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması
 • Metalik Bağ
 • Zayıf Etkileşimler
 • Bağ Enerjisine Göre Zayıf Ve Güçlü Etkileşimler
 • Van Der Waals Kuvvetleri
 • Dipol – Dipol Etkileşimleri
 • İyon – Dipol Etkileşimleri
 • London Kuvvetleri
 • Hidrojen Bağı
 • Hidrojen Bağının Kaynama Noktasına Etkisi
 • Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Ve Fiziksel Değişimler

 

4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

1. BÖLÜM: MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ

 • Maddenin Farklı Hâlleri
 • Suyun Farklı Hâllerinin Önemi
 • Havadan Azot Ve Oksijen Eldesi

 

 1. BÖLÜM: KATILAR- SIVILAR- GAZLAR- PLAZMA
 • Katılar Ve Özellikleri
 • Sıvılar
 • Sıvılarda Viskozite
 • Viskoziteyi Etkileyen Faktörler
 • Moleküller Arası Etkileşim
 • Sıcaklık Etkisi
 • Buharlaşma Yoğuşma Denge Buhar Basıncı
 • Denge Buhar Basıncı
 • Atmosferde Su Buharı
 • Gerçek Ve Hissedilen Sıcaklık
 • Gazlar
 • Gazların Genel Özellikleri
 • Gazları Tanımlayan Özellikler
 • Saf Maddelerin Hâl Değişim Grafiği
 • Plazma
 • Plazmanın Kullanım Alanları

 

5. ÜNİTE: DOĞA VE KİMYA 

 

1. BÖLÜM: SU VE HAYAT

 • Suyun Varlıklar İçin Önemi
 • Su Kaynakları Ve Su Kaynaklarının Korunması
 • Su Tasarrufu Ve Su Kaynaklarının Korunması
 • Su Sertliği

 

2. BÖLÜM: ÇEVRE KİMYASI

 • Hava Toprak Ve Su Kirliliği
 • Hava Kirleticiler
 • Su Ve Toprak Kirleticiler
 • Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.