9. Sınıf Kimya Konuları

2016-2017 eğitim öğretim yılında yeni basılan kitaplarda değişen veya düzenlenen konular olursa yazı içeriği güncellenecektir.

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ

1. Bölüm: Kimya Nedir?

Antik Çağda Kimyacılar

Simyadan Kimyaya Geçiş

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

2. Bölüm: Kimya Ne İşe Yarar?

Kimyanın Uğraş Alanları

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

3. Bölüm: Kimyanın Sembolik Dili

Element-Sembol

Bileşik-Formül

İyonik Bileşiklerde Adlandırma

Kovalent Bileşiklerde Adlandırma

Geleneksel Bileşik Adları

4. Bölüm: Güvenliğimiz ve Kimya

Laboratuvarda Güvenlik

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. Bölüm: Atom Kavramının Gelişimi

Kimyanın Temel Kanunları ve Atom Kavramı

Kütlenin Korunumu Kanunu

Sabit Oranlar ve Katlı Oranlar Kanunları

Atomun Bölünebilirliği

Atom Altı Tanecikler

Atomların Kimliği

İzotop Atom

Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim

2. Bölüm: Bohr Atom Modeli

Atom Yapısı Hakkında İlk Modeller

Yörüngeli Atom Modeli (Bohr Modeli)

Atom Spektrumları

Bohr Modeli Atom İçin Yeterli Bir Açıklama mıdır?

Neden Farklı Atom Modelleri Var?

3. Bölüm: Periyodik Sistem

Periyodik Sistem Üzerine Yapılan İlk Çalışmalar

Modern Periyodik Sistem

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Elementlerin Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

Metaller

Ametaller

Asal Gazlar

Yarı-Metaller

Periyodik Özellikler

Atom Yarıçapı

İyonlaşma Enerjisi

Elektron İlgisi

Elektronegatiflik
3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. Bölüm: Kimyasal Tür Nedir?

İyonlar Arası Bağlar

Moleküller Arası Bağlar: İyot Kristali

Metallerdeki Bağlar

2. Bölüm: Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

3. Bölüm: Güçlü Etkileşimler

İyonik Bağ

Kovalent Bağ

Apolar Kovalent Bağ

Polar Kovalent Bağ

Metalik Bağ

4. Bölüm: Zayıf Etkileşimler

Van der Waals Etkileşimleri

Dipol-Dipol Etkileşimleri

İyon-Dipol Etkileşimleri

London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol Bağları)

Hidrojen Bağları

5. Bölüm: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel Değişme

Kimyasal Değişme

Tepkime Denklemleri

4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

1. Bölüm: Maddenin Fiziksel Hâlleri

Su Döngüsünün Önemi

Hava Sıvılaştırılabilir mi?

2. Bölüm: Gazlar

Basınç

Hacim

Sıcaklık

Miktar

Gaz Kanunları

Boyle Kanunu: Basınç-Hacim İlişkisi

Charles Kanunu

Gay-Lussac Kanunu

Kinetik Teori

Atmosfer ve Biz

3. Bölüm: Sıvılar

3.1. Yüzey Gerilimi

Su Kılcal Borularda Nasıl Yükselir?

Viskozite

Buharlaşma, Yoğuşma ve Kaynama

Atmosferdeki Nem

4. Bölüm: Katılar

4.1. Katı Türleri

İyonik Katılar

Kovalent Katılar

Moleküler Katılar

Metalik Katılar

Hâl Değişimleri

“9. Sınıf Kimya Konuları” için 21 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.