9. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

lise 1 kimya 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 1 kimya 2. dönem 1. yazılı 

 

Yazılıdan örnek sorular:

SORULAR

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.( 15 puan )

( anyon, alfa, grup, ametal, Modern atom teorisi, bileşikleri, elektron, nötron ,atom numarası, periyot, Mendeleyev, Moseley, alırlar, Debereiner,  Oktavlar Kuralı, Faraday )

aAtomdaki proton sayısı ,……………….olarak da adlandırılır.

b-Katyonlar oluşurken atom ……………vermiştir.

cBir atomunkütle numarası ,atom numarasından …………sayısı kadar büyük olur.

d-Rutherford …..saçılma deneyinde atomda pozitif yüklerin çekirdek denilen bölgede toplandığını keşfetti..

e-Periyodik sistemdeki yatay sütunlar…………….olarak adlandırılır.

f-………………yaptığı çalışmalarla keşfedilmemiş bazı elementlerin özelliklerini belirlemiştir.

g-Periyodik sistemde aynı …………..üyeleri benzer kimyasal özellikler gösterir.

h-Elementleri ………….atom numaralarına göre sıralayarak  periyodik sistemi yeniden düzenlemiştir.

I-Ametaller ,metallerle bileşik oluştururken elektron………..

i-Hidrojen atomu alkali metallerin grubunda yer alan bir …………….dir.

J-Elektroliz deneyleri …………..tarafından yapılmıştır.

k-…………………………..göre atomdaki elektronun yeri ve hızı aynı anda bilinmez.

l-………. kuralını  Newlands bulmuştur.

m-Triadlar kuralını ……………..bulmuştur.

n-Atomlar belirli oranlarda bir araya gelerek………………oluştururlar.

 

4-) Baryum ( Ba ) elementi ile azot ( N ) elementinin oluşturacağı bileşiği yazarak isimlendiriniz.  (10p)  

 

5-)Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşiklerin isimlerini,isimleri verilen bileşiklerin formülünü yazınız.

  1. a) MgO                  :…………………………………                      b) Alüminyum hidroksit    :…………………………………
  2. c) AlCl3 :…………………………………                      d) Fosfor tri florür               :…………………………………

 

6-) Atom numarası 28 olan elementin elektron dizilişini yazarak orbital şemasını gösteriniz.                     (10p)

 

5) Aşağıda verilen elementlerin grup ve periyotlarını bulunuz.(10 puan)

 

Si14:                                                                     He2,:

 

F9:                                                                    Ar18:                                                 Ca20:

                               

6)Aşağıdaki element simgelerini yazınız(10puan)

a-Potasyum:

b-Kükürt:

c-Azot:

d- Potasyum:

e-Kurşun:

7)Aşağıda ki bileşikleri adlandırınız (10 Puan)

a-CaO:

b-N2O5:

c-NO2:

d-SO3:

e-Al2O3:

8)FeS2 bileşiğinde demir elementinin kükürt elementine kütlece birleşme oranı  mFe/Ms=7/8 dir.Buna göre 45 gram  FeSbileşiği elde etmek için kaçar gram Fe ve S kullanılmalıdır?(10 puan)

 

9)    Aşağıda ki atom modellerini ilişkili oldukları kavram ile eşleştiriniz.(10 puan)

a-Rutherford  Atom Modeli                                              Pozitif yüklü çekirdek

b-Bohr Atom Modeli                                                         İçi dolu berk küreler

c-Modern Atom Teorisi                                                     Üzümlü Kek Modeli

d-Thomson Atom Modeli                                                  Elektron Bulutu

e-Dalton Atom Modeli                                                       Yörünge

 

10)  I. Ölümsüzlük iksirini arama

  1. Bakırı altına dönüştürme çabaları

III.Batıl inançlarla mücadele

Yukarıdaki çalışmalardan hangileri simyacının uğraş alanına girmez?(2.5puan)

  1. A)    Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III        D) II ve III       E) I, II ve III

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir