9.sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

2014-2015 dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı

 

S.1Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

                 “Seslerden oluşan heceleri gerekli ses değerlerini vererek bazı sesleri ve heceleri atlamadan, değiştirmeden doğru ve iyi  anlaşılabilecek biçimde söylemeye  ………………………….. denir.”

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

                 “Şiir okurken arada nefes alıp verdiğimiz yere ………………….. denir.”

                 “Öğeleri arasında ………………….. bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ………….  ……………….. kullanılır.”

 

            S.2-“Bak ayrılığın şimdi karanlık koynundasın.” cümlesinde altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarına ne ad verildiğini yazınız.

 

            S.3- Addan fiil türeten yapım eklerinden üç tanesini yazıp bu eklerle türetilmiş birer sözcük yazınız.
S.4-“Yokluğun sırtıma saplandı bıçak gibi.” cümlesindeki vurgunun öznede olabilmesi için cümleyi nasıl düzenlemeliyiz? Yazarak gösteriniz.

 

       S.5-ZONGULDAK sözcüğünü büyük ve küçük ünlü uyumuna göre inceleyiniz ve uyup uymadığını belirtiniz.

   

S.6-Aşağıdaki sözcüklerin “yapılışlarına göre” ne tür birleşik sözcükler olduğunu yazınız.

“YALIÇAPKINI, ALTINTOP, UYURGEZER ”

 

S.7- “Kadın (  ) polise yalvarıyordu ama o  (  ) bu yalvarışları duymuyordu bile (  )”

                  Yukarıdaki parantez içlerine uygun noktalama işaretleri getiriniz.

 

S.8- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır? İnceleyerek gösteriniz.

“GEÇİT, EŞİT, UMUT, YAKIT, YAPIT “

 

S.9-“GÜLDÜRMEZ” sözcüğünün yapısı nedir? Sözcüğün kök ve eklerini göstererek bu eklerin çeşidini ayrıntılı olarak yazınız.

 

 S.10-YAN-” fiilinin kurallı birleşik fiillerin her birine göre kurallı birleşik fiil şekillerini sırasıyla yazınız. (Karşılarına hangi kurallı birleşik fiil olduğu belirtilecek.)

 

NOT BAREMİ: Her soru 10’ar puandır.  Sınav süresi 1 ders saatidir. B a ş a r ı l a r

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir