9. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları

 1. Haritacılık nedir? Harita biliminin gelişimine katkı sağlayan bilim adamlarını, dönemlerine göre araştırınız.
 2. Hava durumu ve İklim özelliklerinin insan yaşamı üzerine etkilerini anlatan bir ödev hazırlayınız..
 3. Jeolojik zamanda meydana gelen buzul dönemlerini ve bunların Dünya üzerindeki etkilerini araştırınız.
 4. Ankara iline ait bir tanıtım broşürü hazırlayınız.

 

 1. Ülkemizde görülen köyaltı yerleşmelerini sınıflandırarak, özelliklerini açıklayınız.
 2. Bölgenin tanımını yaparak fiziki, beşeri ve ekonomik bölgelere Dünya üzerinden örnekler vererek açıklayınız.
 3. Dünya üzerindeki ilk yerleşmelerin nerede ve nasıl kurulduğunu araştırınız. Harita ve resimlerden yararlanarak bu alanların özelliklerini açıklayan bir broşür hazırlayınız.
 4. Tarım devriminden günümüze insanın doğada yapmış olduğu katkı ve zararların neler olduğunu örneklerle destekleyerek araştırınız.

 

 1. Coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama teknolojisinin kullanım alanlarını araştırınız.
 2. Günümüz de temel çevre sorunlarını açıklayan bir broşür hazırlayınız..
 3. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) nedir? CBS’nin kullanım alanları nelerdir? Araştırınız.
 4. Ayrıca öğrencinin teklifi ile ders öğretmeninin uygun bulacağı ve belirlenen konuların dışındaki bir konuda da ödev hazırlanabilir.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları

11. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları

12. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.