9. Sınıf Coğrafya Konuları

Aşağıdaki liste kesin olmamakla birlikte 9. sınıf coğrafya konuları listesidir. Her yıl kitaplar değiştiği için listede küçük değiklikler olabilir.

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER

Doğa ve insan etkileşimi (Tıkla-Çalış)

Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken duyarlılık

Coğrafyanın konuları ve bölümlenmesi

Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler

Coğrafya biliminin gelişimi

Coğrafya biliminin önemi

Mutlak ve göreceli konum

Türkiye’nin konumu

Haritayı oluşturan unsurlar

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler

Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim adamları

Coğrafî Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama teknikleri

Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar

Haritalarda yer şekillerinin gösterimi

Eş yükselti eğrileri

Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkileri

Atmosferin katmanları ve özellikleri

İklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı

İklimi etkileyen faktörler

İklim elemanlarının günlük hayata etkileri

Yaşanılan yerdeki iklim elemanları

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları

Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri

Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler

Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri

Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özellikleri

Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER

Yerleşmelerin yer seçimini belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler

Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörler

Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan faktörler

Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörler

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler

Türkiye’deki ilk yerleşme örnekleri

Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri

Türkiye’nin idari yapısı

Ünite 3 KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Türkiye’de doğal ve beşeri bölge örnekleri

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliği

Ünite 4 ÇEVRE VE TOPLUM

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimler

İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimler

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Coğrafya Konuları

11. Sınıf Coğrafya Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

“9. Sınıf Coğrafya Konuları” için 5 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.