9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise 1 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 1 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

A. DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)

(……) Hipotezproblemesunulankesinçözümdür.
(……) Ülserhastalığınınsebebimideasitleridir.
(……) Sir Alexsander Fleming penisilinibulanbilimadamıdır.
(……) Anatomi organ vedokularınişleyişiniinceleyenbilimdalıdır.
(……) Ayrıştırıcılardan üreticilere sadece madde geçişi olur,enerji geçişi olmaz.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

B. BOŞUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (20 PUAN)
• Biyolojinin ilişki içerisinde olduğu 3 bilim dalı: 1-……………. 2-………………. 3-…………..
• Canlılarınşekliniinceleyenbilimdalına ……………… denir.
• Leeuwenhook ………………… gözlemlemeyibaşarmıştır.
• Hipotezyanlışçıkarsa …………………………………….. değiştirilir.
• Çevreyioluşturancanlıetmenler: 1-…………. 2-……………… 3-………………
• Organizmalarındağılışalanlarınınsınırlarıgenellikle ……………………ın kontrolündedir.
• Atmosferdebulunansuyunyağmur,kar,doluolarakyeryüzünedönmesine …………….. denir.
• Üreticilerinürettiğibesinlerlebeslenen …………………… canlılaratüketicidenir.
• …………………… canlılarinorganikmaddeleriorganikmaddeleredönüştürürler.
• Fenol kırmızısı asitlerle ……… renk verir.

C. KLASİK SORULAR (60 PUAN)

1. Gözlem nedir? Çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.

2. Bilimsel çalışma yöntemini sırasıyla yazınız.

3. Bir bilim adamında olması gereken özelliklerden 5 tanesini yazınız.

4. Laboratuvarda uyulması gereken kurallardan 5 madde yazınız.

5. Canlıları etkileyen çevresel etmenleri şema halinde çiziniz.

6. Canlıların solunum sonucu karbondioksit ürettiklerini ispatlayan bir kontrollü deney düzeneği anlatınız.
CEVAP ANAHTARI
A. DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)
( Y ) Hipotez probleme sunulan kesin çözümdür.
(…D Ülserhastalığınınsebebimideasitleridir.
( D ) Sir Alexsander Fleming penisilinibulanbilimadamıdır.
( Y ) Anatomi organ vedokularınişleyişiniinceleyenbilimdalıdır.
(……)
B. BOŞUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (20 PUAN)
• Biyolojinin ilişki içerisinde olduğu 3 bilim dalı: 1-……………. 2-………………. 3-…………..
• Canlıların şeklini inceleyen bilim dalına MORFOLOJİ denir.
• Leeuwenhook TEK HÜCRELİLERİ gözlemlemeyi başarmıştır.
• Hipotez yanlış çıkarsa TEKRAR HİPOTEZ kurulur.
• Çevreyi oluşturan canlı etmenler: 1-ÜRETİCİ 2-TÜKETİCİ 3- AYRIŞTIRICI
• Organizmaların dağılış alanlarının sınırları genellikle SICAKLIĞın kontrolündedir.
• Atmosferde bulunan suyun yağmur,kar,dolu olarak yeryüzüne dönmesine YAĞIŞ denir.
• Üreticilerinürettiğibesinlerlebeslenen HETEROTORF canlılaratüketicidenir.
• AYRIŞTIRILARın faaliyetiyle madde döngüsüne olanak sağlanır.

 

2014-2015 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.