8. Sınıf İngilizce Present Perfect Tense Konu Anlatımı

Aile içindeki işbirliğini işleyeceğimiz bu ünitede,dilbilgisi konusu,  önceki ünitemizdeki gibi “Present Perfect Tense” olarak devam ediyor.

 

Öncelikle kısaca hatırlamamız gereken önemli başlıklara tekrar göz atalım;

 

BEEN/GONE

 

“Been” ve “Gone” cümleye farklı anlam katarlar.

 

We have been to the Tower of London.

Emircan and Hamza have gone to the zoo.

 

“Been” kişinin daha önce sözü edilen yerde bulunduğunu ve şu anda orada olmadığını vurgulamak için kullanılır.

 

I have been to India.It was a great country.(I am not in India now.)

Cümleyi söyleyen kişi daha önce Hindistan’da gitmiş ancak şu an Hindistan’da değil

 

“Gone” kişinin hala sözü edilen yerde bulunduğunu vurgulamak için kullanılır.

 

My sister and her friends have gone to the new shopping center.

Cümleyi söyleyen kişinin kız kardeşi,arkadaşlarıyla yeni alışveriş merkezine gitmiş ve hala ordalar.

 

EVER – NEVER

 

“EVER – NEVER”  fiilden önce kullanılırlar.

 

NEVER olumsuzlarda kullanılır. Cümleyi doğrudan olumsuz yapar, ayrıca NOT kullanılmaz.

 

I have never seen this movie. (Bu filmi hiç görmemiştim)

 

EVER  sorularda kullanılır.

 

Have you ever been to İzmir? (Sen hiç İzmir’de bulundun mu?)

 

JUST – ALREADY – YET

 

JUST (yeni, henüz) yeni tamamlanan olaylar için. Olumlu cümlelerde fiilden önce kullanılır.

 

I have just finished my homework.(Ben ev ödevimi yeni bitirdim)

 

ALREADY (çoktan) çoktan bitmiş olan olaylar için. Olumlu cümlelerde fiilden önce kullanılır.

 

I have already finished my homework.(Ben ev ödevimi çoktan bitirdim)

 

YET (henüz) henüz tamamlanmamış olaylar için. Sadece olumsuz ve soru cümlelerinde ve cümlenin sonunda kullanılır.

 

I haven’t finished my homework yet. (Ben ev ödevimi henüz bitirmedim)

 

Haven’t you finished your homework yet?    (Sen henüz ödevini bitirmedin mi?)

 

SINCE – FOR

 

SINCE (-den beri) olayın başlangıç zamanını belirtir. SINCE’den sonra belirli tek bir zaman yazılır.

 

I have gone to school since 1999. (1999’dan beri okula gitmekteyim)

 

I have done my homework since I came home. (Ben eve geldiğimden beri ödev yaptım)

 

FOR (-dır) olayın zaman aralığını belirtir. Birden fazla zaman yazılır.

 

I have gone to school for eight years.    (Sekiz yıldır okula gitmekteyim)

 

So far

 

Bir eylemin o ana kadar ne kadarının yapıldığı ya da yapılmadığı hakkında bilgi vermek için cümlenin sonunda kullanılır.”Şimdiye kadar” şeklinde çevirebiliriz.

 

I have eaten two apples so far. (Şimdiye kadar  iki elma yedim.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.