8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

 

1-Bir gün adamın biri Peygamber Efendimizi ziyarete geldiğinde titremeye başladığını görünce Ona:

-Arkadaş,korkma,ben hükümdar değilim!Ben Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum demişti.

Bu olay Peygamber efendimizi daha çok hangi yönünü gösterir?

A)Tevazu sahibi olduğunu  B)İnsanlara değer verdiğini  C)Allah’ın elçisi olduğunu  D)Hoşgörülü olduğunu

2-Ey ahali! Size öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarılın O da Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünnetidir.

 Peygamber efendimizin insanlara sımsıkı sarılmasını söylediği  yollar insan için neden önemlidir?

A)İnsanın hayatını rahat yaşaması için                              B)İnsanın doğru yolu bulması için

C)İnsanın ahlaklı olması için                                                D)İnsanın bilgi sahibi olması için

3- Şair “Tufeyl”, bir defa Mekke’ye gelmişti. Kureyşliler ona Muhammed hakkında söylemedik söz bırakmamıştı. Tufeyl diyor ki; “Bana Muhammed hakkında öyle korkutucu şeyler söylediler, o kadar çok şeyler anlattılar ki, onlara inandım ve Muhammed’i dinlememeye karar verdim. Bir gün Kabe’de bulunuyordum. Orada Peygamber’e tesadüf ettim. Kur’an okuyordu. Kendi kendime dedim ki: – Ben, iyiyi kötüyü ayırt edemeyecek bir adam değilim. Sözün güzelini, kötüsünden seçmeye gücü yeten, aklı başında bir insan, neden O’nu dinlemekten kaçınsın. Bir defa dinlerim. Sözleri güzelse kabul ederim, değilse bırakırım – dedim. Hoşuma gitti Müslüman oldum.”

Şair insanın hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A)İnsanın İyi ve kötüyü ayırt edebileceği                              B)Tatlı dilin insanı etkileyebileceği

C)Kureyşlilerin söylediklerinin Ona daha doğru geldiği       C)Hz. Muhammedin peygamber olduğunu

4-)Peygamber Efendimizin üç oğlan,dört kız olmak üzere yedi çocuğu dünyaya meydana geldi.

Peygamber Efendimizin ilk çocuğunun adı nedir?

A)Fatımatü’z Zehra                B)Zeynep                                     C)Kasım                             D)Abdullah

5-)İnsanın davranışlarından sorumlu tutulmasın temel sebebi ne olabilir?

A)Külli iradeye sahip olması                                                       B)Diğer canlılardan üstün olması

C)Dünyadaki düzenin korunması                                             D)Akıllı bir varlık olması

6-)Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’e göre bilginin başlıca kaynaklarından değildir?

A)Akıl                B)Vahiy                                    C)Duyu                          D)Evren

7-)’Babacığım, rüyamda on bir yıldız, Güneş ve Ay’ın bana secde etttiklerini gördüm’ diyerek babasına rüyasını anlatan daha sonra kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılıp bırakılan peygamber kimdir?

A)Hz.Muhammed                B)Hz. Yusuf                                C)Hz. İbrahim                          D)Hz. Ebubekir

8-)”Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde: “Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Ya ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulmamış idiyseler’

Yukarıdaki ayette hangi davranıştan bahsedilmektedir?

A)Tevekkül               B)Salih amel                                   C)Taassup                         D)Hicret

9-)“Ey iman edenler , size yoldan çıkmış birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersinizde sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer ?

A)Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak

  1. B) Bize gelen haberleri hemen kabul edip ona göre davranmak

C ) Doğru bilgiye önem vermek
D)Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek

10-)Hz. Muhammed doğruluğu ve dürüstlüğü nedeniyle yaşadığı toplumda O’na…………….………………………………diyorlardı.(MUHAMMEDÜL EMİN)

11-)’Merhamet etmeyene ……………………………………….olunmaz’Buyurmuşlardır.(MERHAMET)

12-)İslamiyete göre dinin buyruklarından sorumlu olmanın iki temel şartı vardır bunlardan biri……………………………………………………….diğeri ise…………………………………………………………..dır.(AKILLI OLMAK-ERGENLIK ÇAGINA ULASMIS OLMAK)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.