5. Sınıf Türkçe Ses Düşmesi Test Çöz

ses-dusmesi

 

1.Aşağıdaki kelimelere sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinde hece düşmesi görülmez?

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

A) ağız

B) burun

C) kulak

D) alın

 

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde hece düşmesi meydana gelir?

A) sicim

B) şekil

C) derin

D) çelik

 

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna “ –i “ eki getirildiğinde hece düşmesi olmaz?

A) demir

B) emir

C) ömür

D) özür

 

4. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi olur?

A) kitap

B) omuz

C) dolap

D) ilaç

 

5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses düşmesi vardır?

A) İzin

B) İzinli

C) İzine

D) İzni

6. Aşağıdakilerden hangisinde ses düşmesi olmuştur?

A) Kolunu

B) Koynu

C) Kağıt

D) Koyun

 

7. “Bağrına taş basarak bekledi.” tümcesinde hangi sözcükte hece düşmesi vardır?

A) Basarak

B) Bağrına

C) Bekledi

D) Taş

 

8. “Bütün bilim adamları ilmi araştırma yaparlar.” tümcesinde hangi sözcükte ses düşmesi vardır?

A) Bilim

B) Adamları

C) Bütün

D) İlmi

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine uğrayan bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Son yaptığı resimi arkadaşlarına gösterdi

B) O şehrin insanlarını oldukça cana yakın buldum.

C) Soğuk su içtiği için karnı ağırmış.

D) Boynum, omuzum, göğsüm her yanım tutulmuş .

 

10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi olmamıştır ?

A) Kalem

B) Burnu

C) Karnı

D) Şehri

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ses düşmesinden dolayı bitişik yazılmıştır?

A) Sabretmek

B) Kıpkırmızı

C) Güneydoğu

D) Gelebilmek

 

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ses düşmesi olmuştur?

A) Gecekondu

B) Ustalık

C) Kâğıthelva

D) Kahvaltı

 

13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi vardır?

A) Masayı

B) Burnu

C) Cezvesi

D) Kolonu

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

A) Okumak, ufkumuzu genişletir.

B) Çocuklar, sevinçten yerinde duramıyordu.

C) Bu resmin güzel bir öyküsü varmış.

D) Öğretmen, beni alnımdan öptü.

 

16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

A) Yemyeşil bir vadide ilerledik.

B) Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım.

C) Toplantıdan erken ayrıldım.

D) Arkadaşlarıma yardımcı olmayı severim.

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan sözcük yoktur?

A) Severim dağların yeşil göğsünü.

B) Akıllı sakin bir insandı.

C) O gece gönlünce eğlendi.

D) Onun fikrine herkes katıldı.

18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde hece düşmesi vardır?

A) Zaferimizi tarih yazacaktır.

B) Her çocuk sevgiye muhtaçtır.

C) Çocuğun resmini çok beğendik.

D) Kitaplar benim en iyi arkadaşımdır.

 

19. “Bisikletten düşen çocuğun ayağı ve burnu yaralandı.” cümlesinde hangi kelimede ses düşmesi olmuştur?

A) bisiklet

B) çocuk

C) ayak

D) burun

20. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde ses düşmesi görülen bir sözcük yoktur?

A) Burnu Büyümek

B) Aklı Karışmak

C) Boyun Eğmek

D) Ağzına Bakmak

“5. Sınıf Türkçe Ses Düşmesi Test Çöz” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.