5. Sınıf Fen Bilimleri Performans Ödevi Konuları

1. Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
2. Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.
3. Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.
4. Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
5. Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.
6. Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.
7. Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
8. Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.
9. Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
10. Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.
11. Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.
12. Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
13. Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.
14. Evinizde bir fasülye yada mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz.Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.
15. Organik tarımla ilgili bir makale yazınız.
16. Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.
17. Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.
18. Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.
19. Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.
20. Kendi imkanlarını kullanarak bir dinamometre yapma.
21. Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.
22. Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.
23. Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.
24. Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.
25. Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.
26. Isaac Newtonun hayatını araştırma.
27. Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.
28. Madde,cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
29. Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
30. Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
31. Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
32. Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
33. Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız.
34 Çekirdekli ve çekirdeksiz hücrelerin araştırılması
35 Dünya’daki nüfus yoğunluğunun fazla ve az olduğu bölgelerin araştırılması
36 Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması
37 Organik tarımın araştırılması
38 Trafikteki araçların süratlarinin nasıl belirlendiğinin araştırılması
39 Uzay ve yarış araçlarının hızlarının araştırılıp, günlük hayatta kullandığımız araçların hızları ile karşılaştırılması
40 Dinamometre ve kullanım alanlarının araştırılması
41 Farklı gezegenlerde cisimlerin ağırlığının değişiminin araştırılması
42 Madam Cruie, Dalton ve Becquerel’in yaşam öykülerinin araştırılması
43 Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması
44 Doğadaki element çeşitlerinin araştırılması
45 Havanın saf madde mi yoksa karışım mı olduğunun araştırılması
46 Çeşitli metallerin elektrik iletkenliklerinin araştırılması
47 Elektrik çarpmalarından korunmada yalıtkan maddelerin kullanımının araştırılması
48 Çeşitli yalıtkan ve iletkenlerin dirençlerinin araştırılması
49 Direnci olmayan bir iletkenin varlığı söz konusu mudur, direnci olmayan iletken yapılabilir mi?
50 Süper iletkenlik hakkında araştırma yapılması
51 Işık şiddetinin ayarlanabildiği araçların yapısının araştırılması
52 Sert kemik dokusunu oluşturan maddelerin araştırılması
53 Hemofili hastalığının araştırılması
54 Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması
55 Solunum sistemi sağlığının korunması için yapılması gerekenlerin araştırılması
56 İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması
57 Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması
58 Sıcak su termoslarının yapısının araştırılması
59 Fırın ve su depolarının yalıtımında kullanılan malzemelerin araştırılması
60 Periskop’un araştırılması
61 Aynaların yapımının araştırılması
62 Yankının en iyi duyulduğu yerlerin araştırılması
63 Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?
64 Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması
65 Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması
66 Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması
67 Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
68 Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması
69 Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun araştırılması
70 Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması
71 Fosilleşmenin araştırılması
72 Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması
73 Kapalı mekanlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi
74 İstenmeyen yankıların önlenmesinde yapılan çalışmaların araştırılması
7I Hücre zarından geçen ve geçemeyen maddeler hakkında araştırma.
72 İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama
73 Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
74 Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
75 Sinir sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
76 Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
77 Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
78 Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster
79 Büyüme ve Gelişmeyi olumlu yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama
80 Büyüme ve Gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama

Şunlar da ilginizi çekebilir:

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

6. Sınıf Fen Bilimleri Performans Ödevi Konuları

7. Sınıf Fen Bilimleri Performans Ödevi Konuları

8. Sınıf Fen Bilimleri Performans Ödevi Konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.