5, 5, 5, 6, 6, 3, 3, 2, 8 veri grubunun a) Aritmetik ortalamasını

Soru : 5, 5, 5, 6, 6, 3, 3, 2, 8 veri grubunun
a) Aritmetik ortalamasını
b) Tepe değerini (mod)
c) Ortancasını (medyan) bulunuz.

 

Çözüm : a) Aritmetik ortalama verilen bütün verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle bulunur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

(5+5+5+6+6+3+3+2+8) / 9 =

43/9 = 4, 77…

b) Tepe değeri (mod) : Bir veri grubunda en fazla tekrar eden veridir. Bu durumda en fazla tekrar eden sayı 5’tir. (3 kez)

c) Ortanca (medyan) : Bir veri grubundaki tüm verileri küçükten büyüğe yazdığımızda ortada kalan sayıdır.

2, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 8     ortanca sayı 5’tir.

 


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın