4. Sınıf Türkçe Dil Bilgisi Konuları

HAFTA
1 Mecaz Anlam –Gerçek Anlam
2 1-Ana Fikri Bulma
2- İsim Olan Kelimeleri Belirleme
3-Eş Anlam-Zıt Anlam
4-Özetleme Tekniği
5-Sebep-sonuç ilişkileri
3 1-Şiirde Anaduygu Ve Konuyu Ve Şiire Başlık Bulma
2-Yapım Ekleri
3-Eşsesli  Kelimeler
4-Sorgulayıcı Yazma
4 1-Yapım Eki
2-De Eki Ve De Bağlacı
5 1-Öznel ve Nesnel Yargı
2-betimleme
3-Karşılaştırma Cümleleri
4-Özetleyen ve Sonuç bildiren cümleler
6 1-Açıklayıcı bilgilendirici yazılar
2-Betimleme
3-Eş anlam ve zıt anlam
4-deyimler
7 1-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
2-Giriş ve sonuç cümleleri
3-Mektup yazar
4-ünlem işareti
8 1-Anafikir ve yardımcı fikirler
2-cümlenin öğeleri
9 1-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
2-Duygusal ve abartılı ifadeler
3- Öznel ve Nesnel Yargı
4-noktalama işaretleri
5-hikaye unsurları
10 1- Eş anlam ve zıt anlam
2–Gerçek Ve Mecaz Anlam
3-Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler
4-konu,anafikir,yardımcı fikirler
5-zihin haritası
6-genel ve özel durum cümleleri
7-ismin hal ekleri
11 1-Betimleme
12 1-Özet Çıkarma
2-Başlık Bulma
13 1-Eş-Zıt Anlamlı Kelimeler
2-Karşılaştırma cümleleri
3-Davetiye ve tebrik kartı
4-özetleme
5-genel ve özel durum cümleleri
6-kurum kuruluş isimleri
7-destekleyici ve açıklayıcı cümleler
14 1-Duygusal ve abartılı ifadeler
2- Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler
3- Sebep-sonuç ilişkileri
4-deyimler
5- Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
6-ismin yerini tutan kelimeler
15 1-Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler
2 Sebep-sonuç ilişkileri –
3-betimleme   4- eşsesli kelimeler
16 1-Betimleme
2-özet bildiren cümleler
17 1-Öznel ve Nesnel Yargı
2-özetleme
3-kelime türetme
18 1-Eş-Zıt Anlamlı Kelimeler
2-deyimler
19                 20 1-Betimleme         2-Mektup yazar
3-deyimler
4-yazım yanlışları
21                  22 1-Öznel ve Nesnel Yargı
  2-Özetleme
3-Ki bağlacı
23 1-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
2-duygusal ve abartılı ifadeler
24 1-Eşsesli kelimeler                                      2-özetleme
3- tırnak işareti                                      4-ki eki ve ki bağlacı
5-fiiler ve fiillerde zaman
25 1-öznel ve nesnel yargı
2Konu,anafikir,yardımcı fikirler
3-eş anlam
4-öznel-nesnel yargı                5-genel ve özel durumlar
26 1-duygusal ve abartılı ifadeler
2-önem belirten ifadeler
3- konu,anafikir,yardımcı fikirler
4-mektup azma
27 1-kelime türetme-kök-ek
2- destekleyici ve açıklayıcı cümleler
3-zamirler
4-fiilin cümledeki görevi
28 1-duygusal ve abartılı ifadeler
2-betimleyen ve tanımlayan ifadeler
3-eş anlamlı kelimeler
4-sıra sayılarına gelen ekler
5-fiilde zaman ve kişi
29 1-genel ve özel durum cümleleri
2-özetleyen ve sonuç bildiren cümleler
3-öznel-nesnel yargı
4-özetleme
5-ismin hal ekleri
30
31 1-KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ
2-Betimleyen ve tanımlayan ifadeler
3- Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
4-davetiye ve tebrik kartı yazar
32 1-öznel-nesnel yargı
2-kesme işareti
3-kısa çizgi
4-karşılaştırma cümleleri
33                   34 1-EŞSESLİ KELİMELER
2-Eş ve zıt anlam
3 Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam –
35                   36 1-öznel-nesnel yargı
2-Sebep-sonuç ilişkileri
3-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir