4. Sınıf Tüm Dersler 1. Ünite Konu Özetleri

TÜRKÇE

Gerçek anlam: Bir sözcüğün söylendiği zaman aklımıza gelen ilk ve asıl anlamına gerçek anlam (temel anlam) denir. Sözcüğün sözlükteki anlamı, onun gerçek anlamını ifade etmektedir.

ÖRNEK:

Babam acı biber yedi. (gerçek anlam)

Ağır kutuyu kaldıramadı. (gerçek anlam)

Mecaz anlam: Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında, farklı bir anlamda ve çoğunlukla da soyut olarak kullanılmasına mecaz anlam denir.

ÖRNEK:

Bu haber ona çok acı verdi. (mecaz anlam)

Ödevini çok ağır yaptı. (mecaz anlam)

* Aşağıdaki tümcelerde kalın yazılı sözcüklerin gerçek anlamda mı mecaz anlamda mı kullanıldığını işaretleyiniz.

Kör bıçakla elmayı kesiyordu.

– Kışın kalın giysiler giymeliyiz.

– Bizi çok sıcak karşıladılar.

– Evine bağlı bir insandı.

MATEMATİK

1.Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla noktalı yerlere yazınız.

– Beş bin üç yüz kırk bir…………………

– Sekiz bin altı yüz dört………………….

– Yedi bin dokuz yüz elli…………………

– Bin sekiz yüz on dokuz………………..

2.Aşağıdaki sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

– 6016……………………………………………

– 8654…………….……………….……………..

– 3210…………………….……………………….

– 9080………………….………………………….

3.Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla noktalı yerlere yazınız.

– Yirmi beş bin yüz elli iki………………………

– Kırk altı bin yedi yüz on dört………………….

– On üç bin iki yüz otuz sekiz..…………………

– Elli dört bin on ……………….………………..

4.Aşağıdaki sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

– 46 656……………………………………………

– 68 924…………….……………….……………..

– 35 789…………………….……………………….

– 19 000………………….………………………….

* Aşağıdaki Milli Bayramların tarihlerini rakamla yazınız.

– Cumhuriyet Bayramı: ………………………………………………………

– Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: ……………………………….

– Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: ……………………….

– Zafer Bayramı: …………………………………………………………………

FEN BİLİMLERİ

DESTEK ve HAREKET

İskelet: Vücudumuza destek olan ve dik durmamızı sağlayan yapıya iskelet denir. İskeletimiz sert bir yapıya sahip birçok kemiğin bir araya gelmesiyle oluşur. İskeletimiz 4 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; 1. Kafatası 2. Göğüs Kafesi 3. Omurga 4. Kollar ve Bacaklar

Eklemler: Kemiklerimizi birbirine bağlayan ve hareket kolaylığı sağlayan yapılardır. Konuşmak, kafamızı sağa sola çevirmek, oturmak, yazı yazmak gibi hareketleri eklemler sayesinde yaparız. Eklemler yardımıyla birbirine bağlanan kemiklerden oluşan iskeletimiz vücudumuza şekil verir.

Kaslar: Kaslarımız, kemik ve eklemlerle birlikte hareket etmemizde görevli olan yapılardır. Kaslar, bu hareketleri kasılıp gevşeyerek gerçekleştirmektedir.

SOSYAL BİLGİLER

BENİM DE BİR KİMLİĞİM VAR

– Bireye ait bazı bilgileri gösteren belgelere kimlik belgesi denir. – Kimliklerin içerisinde en önemlisi nüfus cüzdanımızdır. Nüfus cüzdanımızda bireyin değişmeyen özellikleri bulunur. Yaşadığı ülke, hangi ülkenin vatandaşı olduğu, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, kan grubu gibi bilgiler mevcuttur. – Kimlik belgesinde, kişinin doğum yeri, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, anne ve baba adları, medeni hâli, kimliğin verildiği nüfus dairesinin adı, kan grubu bulunur. Yeni doğan her bebeğe kimlik çıkartılır.

– Nüfus cüzdanı bize İçişleri Bakanlığına bağlı bulunan Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından doğumdan sonra verilir.

– Yeni Kimlik Kartı: Akıllı kimlik kartının ön yüzünde T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, kişinin fotoğrafı, doğum tarihi, seri no, son geçerlilik tarihi, cinsiyeti, uyruğu (T.C vatandaşı olduğu bölüm), kişinin imzası bulunur.

– Arka yüzünde anne ve baba adı, nüfus cüzdanını veren makam (T.C. İçişleri Bakanlığı) ve diğer bilgilerin saklandığı çip bulunur. Çip, kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, köy, cilt numarası, aile sıra numarası vb. kaydedildiği bölümdür.

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK ve DEMOKRASİ

İNSAN HAKLARI

Hak, kişinin herhangi bir şey üzerinde tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisidir. Bu yetki hukuk tarafından sağlanmıştır. Temel haklar, kişinin insanca yaşayabilmesi için gerekli olan öncelikli haklardır. Bu haklar başkasına devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulamaz haklardır.

– Yaşama Hakkı

– Dilekçe Hakkı

– Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

– Seçme Ve Seçilme Hakkı

– Sağlık Hakkı

– Konut Dokunulmazlığı Hakkı

– Eğitim Hakkı

– Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

* Bu haklar devlet tarafından güvence altına alınır, korunur, kullanılması sağlanır.

* Bu haklar başkasına devredilemez ve anayasada yer alır.

“4. Sınıf Tüm Dersler 1. Ünite Konu Özetleri” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.