4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem Konu Tekrarı

 1. Aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmiştir?
  A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı
  C) Sakarya Savaşı
  D) Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi
 2. Aşağıdakilerden hangisi “Mustafa Kemal’in vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkının” bir sonucu olamaz?
  A) 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatması
  B) Can güvenliğini hiçe sayarak kongreler yapması
  C) Kurtuluş Savaşı’nda cephelerde savaşa kendisinin de katılması
  D) Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya ile işbirliği yapması
 3. Millî Mücadele’de Kılavuz Hatice, Kara Fatma gibi Türk kadınlarının rol oynadığı görülmektedir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Kadınların savaşa duyarsız kaldığının
  B) Ulus olarak topluca mücadele verildiğinin
  C) Kadınların yalnızca cephede mücadele verdiğinin
  D) Erkeklerin savaşmaktan çekindiğinin
 4. Kurtuluş Savaşı sürecinde İzmir hangi tarihte işgal edilmiştir?
  A) 16 Mart 1920 B) 23 Nisan 1920
  C) 15 Mayıs 1919 D) 9 Eylül 1922
 5. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemiz savunmasında görev alan Türk kadınlarından biri değildir?
  A) Nene Hatun B) Halide Edip
  C) Kara Fatma D) Asker Saime
 6. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Milli Mücadele Dönemi içerisinde yer almaz ?
  A) Sakarya Savaşı
  B) Başkumandanlık Meydan Muharebesi
  C) Çanakkale Savaşı D) İnönü Savaşları
 7. Başlangıçta İtilaf Devletleri arasında iken daha sonra ülkesinde iç karışıklık çıkması nedeniyle 1. Dünya Savaşı’ndan çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) İngiltere B) Rusya
  C) Yunanistan D) Ermenistan
 8. Önceleri İttifak Devletleri arasında yer alırken daha sonra taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanında yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Fransa B) Rusya
  C) İtalya D) İngiltere
 9. Ankara ( BMM) hükûmetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) TBMM’nin açılması B) Ankara Anlaşması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir