4. Sınıf Matematik 1. Dönem Konu Tekrarı

1) Bir çıkarma işleminde çıkan 765, fark çıkanın 2 katından 137 eksik ise eksilen sayı kaçtır?

2). 38126 + K < 95124 ise K yeri¬ne yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?

3) Rakamları birbirinden farklı altı basa¬maklı en büyük doğal sayı ile, rakam¬ları birbirinden farklı beş basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

4) Ardışık 5 tek doğal sayının toplamı 645’tir. Bu sayıların en büyüğü kaç¬tır?

  1. Üç sayının toplamı 9673’tür. Birinci sayı 4324, ikinci sayı 2473 olduğuna göre, üçüncü sayı kaçtır?

6). Bir çiftçi 5670 kg buğday üretti. Ürettiği buğdayın 3550 kg’ını sattı, 645 kg’ını tohumluk olarak kullandı. Çiftçinin kaç kg buğdayı kaldı?

7) Biri diğerinden 300 fazla olan dört doğal sayının en küçüğü 725’tir. Bu sayıların toplamı kaçtır?

8) 354 eksiği 1768 olan sayının 4297 fazlası
kaçtır?

9) K, L, M birer doğal sayıdır.
K + L = 56, L + M = 40, K + M = 44 ise L= ?

10) b + 14 < 20 ifadesinde b yerine yazılabi¬lecek kaç rakam vardır?

11) 5, 0, 6, 3 rakamları ile yazılan dört basamaklı en büyük doğal sayı A, en küçük doğal sayı B ‘dir. A ve B sayılarının binler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?

12). Bir uçaktaki yolcuların 345’i erkektir. Uçakta 518 yolcu olduğuna göre, bayan yolcuların sayısı kaçtır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.