4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Konu Anlatımı

4.ÜNİTE_CARTOON CHARACTER_ÇİZGİ KARAKTERLER
İNGİLİZCESİ OKUNUŞU TÜRKÇESİ İNGİLİZCESİ OKUNUŞU TÜRKÇESİ
catch a mouse   keç e maus fare yakalamak rope    roup ip
take photos     teyk fotos fotoğraf çekmek Mountain mauntın dağ
Cook                kuk yemek pişirmek My      may benim
play the guitar         piley gitar gitar çalmak Your  yur senin
play the piano     piley the piano piyano çalmak Her      hör kadınlar için onun
climb the trees  kılaym di tiri ağaca çıkmak His      hiz erkekler için onun
ride a bike          rayd e bayk bisiklete binmek but      but fakat, ama
ride a horse      rayd e horse ata binmek kite    kayt uçurtma
do puzzle          :  du pazıl bulmaca çözmek Marker markır tahta kalemi
speak English   sipik engliş İngilizce konuşmak eraser=rubber ıreyzır-rabır silgi
sing                   sing şarkı söylemek walk volk yürümek
play football      piley futbol futbol oynamak swim sivim yüzmek
play tennis piley tenis tenis oynamak dance dans dansetmek
play chess         piley çes satranç oynamak jump camp zıplamak
Drive                  drayv araba kullanmak run ran koşmak
dive                     dayv dive                   make meyk yapmak
colour the pictures  kalır di pikçır resim boyamak talk tolk konuşmak
paint  pictures   peyint pikçır resim boyamak amazing ameyzing hayret verici
lift weight  lift-vayt ağırlık kaldırmak elephant elıfınt fil
climb a bar kılaym e bar bara tırmanmak parrot parıt papağan
school bag  Sukul beg okul çantası dolphin dolfın yunus balığı
Hero hiro çizgi film kahramanı (erkek) evaluation ıvelyueyşın değerlendirme
Heroine  heroin çizgi film kahramanı (kadın) clarinet kılarnet Klarnet (müzik aleti )
fly       fılay uçmak tambourine tamburin tamburin (müzik aleti )
sea si deniz home town hom taun Yaşadığımız şehir

İngilizcede yapabildiğimiz işleri yani yeteneklerimizi anlatmak için ” can (–ebilmek )” yardımcı fiilini kullanırız.Bu söcüğün hemen arkasından esas  fiilin- yalın halini kullanırız.

 

 

I   can  sing Şarkı      söyleyebilirim.
I   can   play   football. Futbol    oynayabilirim.
I   can   take    photos Fotoğraf  çekebilirim.
I   can   turn on   the computer. Bilgisayarı   açabilirim.
I   can    ride    a    hourse. Ata    binebilirim.
I   can    go    to school. Okula   gidebilirim.


Yeteneğimiz olmayan veya yapamadığımız işleri anlatırken  “can’t” yada (cannot) yapamamak olumsuz ifadesini kullanırız.

I  can’t  sing Şarkı söyleyemem.
I  can’t   play  football. Futbol oynayamam.
I  can’t   take  photos Fotoğraf çekemem.
I  can’t  turn on the computer. Bilgisayarı açamam.
I  can’t ride a hourse. Ata binemem.
I  can’t  go to school. Okula gidemem.


Kişinin yapabildiği veya yapamadığı iki eylem birlikte belirtilebilir; bunun için de 
but (fakatama) bağlacından yararlanılır. Örnekleri inceleyiniz.

I can climb a tree, but  I can’t sing.  Ben, ağacı tırmanabilirim, ama şarkı söyleyemem.
He can ride a bike, but  he can’t do puzzles.  O, bisiklete binebilir, fakat o bulmaca çözemez.
She can play the guitar, but  she can’t drive a car. O, gitar çalabilir, fakat otomobil kullanamaz.
He can take pictures, but he can’t play the piano.  O, fotoğraf çekebilir, fakat o piyano çalamaz.
I can dive, but  I can’t cook.  Ben, (suya) dalabilirim, fakat yemek pişiremem.
Ali can ride a horse, but  he can’t drive a car Ali, ata binebilir, fakat o otomobil kullanamaz.

Cümle can ile başlıyorsa, soru biçimindedir. Olumlu cevap verilecekse Yes, olumsuz cevap verilecekse No ile başlanır. Örnekleri inceleyiniz.

Can Superman carry a plane? 
Süperman, uçağı taşıbilir mi?
Yes, he can. (carry a plane.)
Evet, o uçağı taşıyabilir.
Can Ahmet ride a horse? 
Luke, ata binebilir mi?
Yes, he can. (ride a horse.)
Evet, o ata binebilir.
Can you play the piano? 
Sen, piyano çalabilir misin?
Yes, I can. (play the piano.)
Evet, ben piyano çalabilirim.
Can Batman fly? 
Batman, uçabilir mi?
No, he can’t. (fly).
Hayır, o uçamaz.
Can you play the piano? 
Sen, piyano çalabilir misin?
No, I can’t. (play the piano).
Hayır, ben piyano çalamam.
Can your sister climb the tree? 
Kız kardeşin, ağaca tırmanabilir mi?
No, she can’t. (climb the tree).
Hayır, o ağaca tırmanamaz.)

 Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)
İyelik sıfatları, nesnenin ya da eşyanın kime ait olduğunu bildirirler. Kendilerinden sonra – mutlaka – bir isim gelir. İngilizcede bir şeyi tutarak ya da işaret ederek birini veya bir eşyayı tanımlarken ” Bu”anlamında “This” kullanılır.                                                                                                                                                                         Gösterdiğimiz veya işaret ettiğimiz eşyalar veya kişiler çoğul olduğunda “This” yerine “These” kullanırız.

This is my ball.
Bu, benim topum.
These are my dolls. 
Bunlar, benim bebekleri.
This is your bike.
Bu, senin bisikletin.
These are her pencils. 
Bunlar, onun kurşun kalemleri.
This is his guitar.
Bu, onun gitarı.
These are his books. 
Bunlar, onun kitapları.
This is her English book.
Bu, onun İngilizce kitabı.
These are your bags. 
Bunlar, senin çantaların.
This is my eraser.
Bu, benim silgim.
These are my dolls. 
Bunlar, benim bebeklerim.


Yukarıdaki örnek cümlelerde belirtilen nesne sahiplerinin yapabildikleri eylemler de anlatılabilir.

This is your horse and you can ride it. Bu, senin atın ve sen ona binebilirsin.
This is my pencil and I can write. Bu, benim kurşun kalemim ve ben yazı yazabilirim.
This is your school bag and you can carry it.  Bu, senin okul çantan ve sen onu taşıyabilirsin.
This is her piano and she can play it.  Bu, onun piyanosu ve o piyano çalabilir.
This is his guitar and he can play it.  Bu, onun gitarı ve o gitar çalabilir.
This is my camera and I can take photos. Bu, benim kameram ve ben resim çekebilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir