4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Değerlendirme Testi

FEN VE TEKNOLOJİ  TESTİ

1-  Soluk alma sırasında aldığımız hava hangi yolu izler?

A- Burun-gırtlak-yutak-akciğerler-soluk borusu

B- Burun-yutak-soluk borusu-gırtlak-akciğerler

C- Burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğerler

D- Burun-soluk borusu-akciğerler-gırtlak-yutak

 

2-  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A- Damarlarımız kanı tüm vücuda taşır.

B- Heyecan ve korku durumlarında nabız ve soluk alıp verme hızımız artar.

C- Düzenli spor yapmak bizi hasta edebilir.

D- Damarlar vücudumuzun her yerinde bulunur.

 

3-  Kemik sağlığımız için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A- Bol miktarda süt ve süt ürünleri tüketmeliyiz.

B- Düzenli spor yapmalıyız.

C- Ağır şeyleri kaldırmaktan kaçınmamalıyız.

D-Sırada ve sandalyede dik oturmalıyız.

 

4- Kanın vücudumuzda dolaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A- Vücudumuzu besleyen besinler gerekli yapı ve organlara taşınır.

B- Dışarıdan alınan oksijen gerekli yapı ve organlara taşınır.

C- Dışarıdan alınan karbondioksit gerekli yapı ve organlara taşınır.

D- Yapı ve organlardaki artık maddeler ve gazlar dışarıya atılır.

 

5-Televizyon karşısında oturmuş film seyretmekte olan bir çocuğun nabız atışları artış gösteriyorsa ne söylenebilir?

A- Çocuk uyumuştur.                                         B- Çocuk filmden korkmuştur.

C- Çocuk acıkmıştır.                                           D- Çocuk süt içiyordur.

 

6-           1.Parmak kemikleri

 1. Göğüs kemikleri

III. Ayak kemikleri

 1. Kaval kemikleri

Yukarıda numaralı olarak verilmiş kemiklerin çeşitleri ile ilgili aşağıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 

  I II III IV
A Kısa kemik Yassı kemik Kısa kemik Uzun kemik
B Yassı kemik Uzun kemik Yassı kemik Uzun kemik
C Kısa kemik Kısa kemik Uzun kemik Yassı kemik
D Uzun kemik Yassı kemik Kısa kemik Kısa kemik

 

7-  Aşağıdakilerden hangisi soluk alma esnasında gerçekleşen olaylardan birisidir?

A- Göğüs kafesimizin şişişliği azalır.                          B- Dışarıdan oksijen alınır.

C- Akciğerlerdeki hava dışarı verilir.                         D- Dışarıya oksijen verilir.

 

8-  Kalp kası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A- Çizgili bir kastır.                                                                B- Kırmızı renklidir.

C- Bizim isteğimiz ile çalışır.                                      D- İstemsiz çalışır.

 

 

9-  Kalp ve akciğerlerimizin sesini hangi aletle dinleyebiliriz?

A- Tepegöz.                 B- Mikroskop.                         C- Stetoskop.                           D- Teleskop.

 

10-  I.  Canlılar oksijen almak için solunum yapar.
II. Bütün canlılar solunum yapar.
III.  Bazı canlılar oksijen almadan da yaşar.
IV.  Oksijen olmadan enerji üretilemez.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A-  I, II ve IV              B-  I ve IV               C- I, II ve III                D- I, II, III ve IV

 

11- I. Soluk aldığımız havada oksijen vardır.
II. Açık ve ormanlık alanların havasında oksijen fazladır.
III. Soluk alırken aynı zamanda besinde almış oluruz.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur.

A- Yalnız I doğrudur.                                        B- Yalnız II doğrudur.

C- I ve II doğrudur.                                            D- II ve III doğrudur.

 

12-Aşağıdaki seçeneklerde kemikler ve yaptıkları işler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A- Bacak kemikleri – yürümeye yardımcı olur.

B- Göğüs kafesi – bağırsaklarımızı korur.

C- Omurga kemikleri – vücudumuzun dik durmasını sağlar.

D- Kafatası kemikleri – beynimizi korur.

13-Kasların vücudumuza olan yararları aşağıdakilerden hangisidir?

A-  Dik durmasını sağlar                        B-  Hareket etmesini sağlar

C- Kanın dolaşmasını sağlar                  D-Nefes almasını sağlar

14-Nabız atışı ile kalp atışı arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A- Kalp atışı fazla ise nabız atışı düşüktür.                    B-Kalp atışı düşükse nabız atışı fazladır.

C-Kalp atışı fazla ise nabız atışı fazladır.                        D-Hepsi doğrudur.

15-Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden değildir?

A-Katı                          B-Sıvı                          C-Sert                       D-Gaz

16-  Efe, akşam Beşiktaş- Liverpool maçını izledi. Beşiktaş, Liverpool’u 2 – 1 yendi. 2.gol atıldığında aklına kaleci Rüştü ile gol atan oyuncumuzun nabız atışları farkını düşündü. Bir an her iki futbolcuyu da gözlemlemeye başladı. Ertesi gün arkadaşı Furkan’a “ Kalecinin mi, yoksa gol atan futbolcunun mu nabzı daha çok atar? Aynı zamanda hangisinin daha çok soluk alıp vermeye ihtiyacı vardır?” diye bir soru sordu. Furkan bu soruyu doğru yanıtladığına göre; Aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir?

A – Gol atan futbolcunun nabzı daha çok atarken, kaleci ise daha çok soluk alıp vermiştir.

B – Kalecinin nabzı daha çok atarken, gol atan futbolcu ise daha çok soluk alıp vermiştir.

C – Kalecinin ve gol atan futbolcunun da nabız ve soluk alıp verişi birbirine eşittir.

D – Gol atan futbolcunun hem nabzı hem de soluk alıp verişi kaleciden daha hızlı olmuştur.

 

17-Koşmakta olan bir insanın yürümekte olan bir insana göre daha sık nefes alıp vermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A-Koşan insanın hücreleri yürüyen insana göre daha çok besine ihtiyaç duyar.

B-Koşan insanın hücreleri yürüyen insana göre daha çok besine ihtiyaç duyar.

C-Koşan insanın kalbi daha hızlı atar.

D-Koşan insanın nabzı daha yüksektir.

18-Maddenin şekil almış haline ……………….. denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Eşya                                 B-Cisim                         C-Alet                           D-Malzeme

19-Dolaşım sistemiyle ilgili,

1-Vücudumuzun her bölümüne kanı pompalayan kalptir.

2-Kan damarlar tarafından taşınır.

3-Kandaki maddelerin vücut hücrelerine aktarılmasında kılcal damarlar görev yapar.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A-Yalnız 1                         B-Yalnız 2                      C-1 ve 2                     D-1, 2 ve 3

20- Eklemlerle ilgili,

1-Kemiklerin birbirine bağlanmasını sağlar.

2-Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlar.

3-Oynar, oynamaz ve yarı oynar olmak üzere üçe ayrılırlar.

A-Yalnız 1                         B-Yalnız 3                     C-1 ve 3                    D-2 ve 3

21- Aşağıdakilerden hangisi kalbin görevidir?

A)kanı vücuda pompalar                           B) soluk alıp vermeyi sağlar

C)vücuttaki zararlı sıvıları atar     D) vücudun dik durmasını sağlar

 

22- Soluk alıp verirken soluğu, ……..alıp, ……vermeliyiz.

Cümlesinde noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir ?

A-ağızdan-burundan                              B-burundan – ağızdan

C-burundan- ciğerlerden                                   D-soluk borusundan –burundan

23- Havası az olan ağzı bağlı balonu, üflemeden daha şişkin hale nasıl getirebiliriz?

 

 1. A) Isıtarak B)Soğutarak
 2. C) Basıncını artırarak D)Üzerine bir kuvvet uygulayarak

 

 

 

 

24- Maddeler hangi halden diğerine geçerken dışarıya ısı verir?

 

 1. A) Katıdan sıvıya B) Sıvıdan gaza      C) Gazdan sıvıya    D) Katıdan gaza

 

25- Verilen hangi  maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar?

I.Katı                II.Sıvı               III.Gaz

 

 1. A) Yalnız II B) II ve III C) I ve II           D)I ve III

 

26- Erime ile bozunma arasındaki fark nedir?

 1. A) Erime çabuk olur, bozunma çabuk olmaz.
 2. B) Erimede madde eski haline dönebilir, bozunmada ise madde eski haline dönemez.
 3. C) Erime sıcakta bozunma ise soğukta olur .
 4. D) Erime ile bozunma arasında fark yoktur.

 

27- Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?

 1. Mum B) Güneş                      C) Ay               D) El feneri

28- Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

 1. A) Gündüz vakitlerinde lambaları açmalıyız.
 2. B) İyi aydınlatma olması için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız.
 3. C) Gökyüzünü aydınlatmalıyız.
 4. D) Gereksiz lambaları söndürmeliyiz.

 

29- Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin küreye benzediğini açıklar?

 1. Havaya attığımız taşın yere düşmesi.
 2. Kışın kar yağması.
 3. Denize baktığımızda yaklaşan geminin önce bacasının görünmesi.
 4. İtme ve çekme uygulanan cisimlerin hareket etmesi.

 

30- Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın gözlemlenebilir katmanlarından değildir?

 1. A) Su küre B) Çekirdek                 C) Taşküre                   D)Atmosfer

11- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Dünyamızın ¾  ü  sularla kaplıdır.
 • Dünyamızın şekli küreye benzer.
 • Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.
 • En sıcak katman Çekirdektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.