4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Konu Tekrarı

 1. Tahıl grubunda bolca bulunur. Enerji verir. Fazla tüketildiğinde vücutta yağ olarak depolanır.
  Yukarıda tanıtılan besin grubu hangi¬sidir?
  A) Karbonhidratlar B) Yağlar
  C) Proteinler D) Vitaminler
 2. Balığın içeriğinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla vardır?
  A) Karbonhidrat B) Protein
  C) Yapıcı ve onarıcı D) Vitamin
 3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sigara ağız kokusu yapar.
  B) Alkol daha iyi görmemizi sağlar.
  C) Sigara damar tıkanıklığını hızlandırır.
  D) Alkol geçici hafıza kaybına yol açabilir.
 4. I. Kuvvet cisimleri hareket ettirebilir.
  II. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebi¬lir.
  III. Kuvvetin etkisi gözlemlenemez.
  Yukarıda kuvvetle ilgili verilen ifade¬lerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III
 5. Süngerin avuç içinde sıkılıp bırakılması durumunda süngere etki eden kuvvetle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur ?
  A) Süngere hareket kazandırmıştır.
  B) Süngerin şeklini değiştirmiştir.
  C) Süngerin yerini değiştirmiştir.
  D) Süngeri hızlandırmıştır.
 6. Kuvvetin cisimleri hareket ettirme etkisini kanıtlamak için aşağıdaki olaylardan hangisi gözlemlenmelidir?
  A) Karatecinin yumruğu ile kiremiti kırması
  B) Topun camı kırması
  C) Masanın yerinin değiştirilmesi
  D) Kalecinin topu tutması
 7. Topu yukarı atıp tutan birinin topa uyguladığı kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

( ) Yeterli miktarda uygulanan kuvvet bütün cisimlerde şekil değişikliğine yol açar.
( ) Kuvvet bir enerjidir.
( ) Mıknatısın 4 kutbu vardır.
( ) Mıknatısta aynı kutuplar birbirini çeker, zıt kutuplar birbirini iter.
( ) Bazı varlıklar, dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığında da hareket edebilir.

8. Fosillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Uzun zaman önce yaşamış olan bitki ve hayvanların kayaçlar içerisindeki kalıntılarıdır.
B) Fosiller, yalnızca kayaçların arasında bulunur.
C) Canlılardan arta kalan kemik, kabuk, diş vb. sert dayanıklı kısımların bıraktığı izler fosilleri oluşturur.
D) Bir nehrin kumlu tabanında, bataklık, buzul, çam reçinesi, deniz ve göl gibi ortamlarda fosilleşme olabilir.

I. Madenler doğada saf hâlde bulunur.
II. Lüle taşı, oltu taşı gibi madenlere kolayca
şekil verilir.
III. Madenler fabrikalarda işlenir.
IV. Türkiye, bor mineralleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir.
9. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) II ve III C) I, II, ve III D) I, II, III ve IV

10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A) Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken Güneş ışığı Dünya’ya farklı açılarla gelir.
B) Dünya’mız Ay’ın etrafında döner.
C) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle sıcaklık farkı oluşur.
D) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir