3. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi

deyimler ve atasözleri 3. sınıf türkçe
deyimler ve atasözleri 3. sınıf türkçe

 

1-“Bir şeyin fazla üstüne düşmemelidir.” cümlesinde “üstüne düşmek” söz grubunun anlamına uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A-Arkadan gitmek B-Uzun uzun söz etmek C-Gereğinden çok ilgilenmek.

2-“Annem, her zaman yemeği göz açıp kapayıncaya kadar hazır ederdi.” Cümlesinde annenin hangi özelliği belirtilmektedir?
A-Çalışkan olması. B-Eline çabuk olması C-İşini severek yapması

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

3-“Biz ne söylersek söyleyelim o, bildiğini okuyordu.” Cümlesinde altı çizili deyimin anlamı, aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A-Bildiklerini tekrarlamak B-Yerli yersiz konuşmak  C-İstediği gibi davranmak

4-“Tutumlu olmak, ölçülü harcamak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A-Hesabına gelmek. B-Hesabını görmek C-Hesabını bilmek

5-“Türk topçusunun attığı mermi, düşman cephesini allak bullak etmiştir.” Cümlesinde “allak bullak etmek” sözü yerine, aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
A-İkiye bölmek. B-Parçalamak. C-Karmakarışık etmek

6-“Gizem, benim resimlere gelince dudak büktü geçti.” Cümlesiyle ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A-Gülümsemek B-Küçümsemek C-Şaşırmak

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tat” kelimesiyle yapılmış bir deyim vardır?
A-Annemin baklavalarının tadına diyecek yok. B-Bu romanı tadına vararak okudum.
C-Bu elmaların tadında bir değişiklik var.

8-“Merak edip gizlice dinlemek, işitmeye çalışmak” anlamına gelen deyim hangi seçenekte verilmiştir?
A-Kulak kabartmak. B-Kulak arkası etmek C-Kulağına girmek

9-Hiç sır saklamayan insan için hangi deyim kullanılır?
A-Ağzında dili olmamak B-Ağzında bakla ıslanmamak
C-Ağzı kulağına varmak

10-“Bu düşünce kolay kolay kafalardan söküleceğe benzemiyor.” Cümlesindeki “kafalardan söküleceğe benzemiyor” ifadesi, hangi anlamda kullanılmıştır?
A-Unutulması çok güç. B-Zamanla unutturulur. C-Belki unutturulur.

11-“Dedem buluttan nem kapardı.” Cümlesinde sözü edilen kişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A-Meraklı B-Alıngan C-Titiz

12-“Kardeşim de ele avca sığmıyor.” Cümlesinde, çocuğun hangi özelliği söz konusudur?
A-Geçimsizliği B-Yaramazlığı C-Kurnazlığı
13-Aşağıdaki atasözlerinden üçü bir yönden benzeşmektedir, farklı olan hangisidir?
A-Bu günün işini, yarına bırakma. B-Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
C-Anamın ekmeğine kuru, ayranına duru demem.

14-Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, konusu bakımından diğerlerinden farklıdır A-Keskin sirke küpüne zarar B-Üzüm üzüme baka baka kararır.
C-Körle yatan şaşı kalkar.

15-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu farklıdır?
A-Çiğnemeden yutulmaz. B-Emeksiz yemek olmaz.
C-Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

16-“Demir tavında dövülür.” Atasözünü en iyi şekilde aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A-Her iş zamanında yapılmalıdır. B-Usta demirciler, demiri tavında döver
C-Demir tavladıktan sonra dövülmeli

17-Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde çalışmanın önemi anlatılmaktadır?
A-Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. B-Sakla samanı gelir zamanı
C-Zararın neresinden dönülürse kardır.

18-Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A-Ne verirsen elinle, o gider seninle. B-Heyecandan dili damağına yapıştı.
C-Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

19-Aşağıdakilerden hangisi “Güneş girmeyen eve doktor girer.” Atasözüne en yakın anlamdadır?
A-Güneşsiz evde hastalık eksik olmaz. B-Güneş mikropları öldürür.
C-Doktor, güneşli yerlere girmez.

20-“Her çok, azdan olur” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisine uygundur? A-Sakla samanı, gelir zamanı B-Damlaya damlaya göl olur.
C-Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

21-“Yoğurdum ekşidir diyen olmaz.” Atasözü, aşağıdakilerden hangisi ile benzer anlamdadır?
A-Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. B-Kuzguna yavrusu anka görünür.
C-Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

22-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu farklıdır?
A-Dostun attığı taş baş yarmaz. B-Dost kara günde belli olur.
C-Dost dostun ayıbını yüzüne karşı söyler.

23-“İşleyen demir ışıldar.” Atasözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmektedir? A-Çalışmak B-Parlaklık C-İşçilik

“3. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi” için 0 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir