3. Sınıf Tüm Dersler Değerlendirme Soruları

 1. Aşağıdaki harflerden bir önce ve bir sonra gelen harfleri yazınız. (5 puan)

…… F…….       ……C……       ……L……       ……İ……       ……R……

 1. Aşağıdaki kelimelerin Büyük Ünlü Uyumu kuralına uyup uymadıklarını yanlarına yazınız. (8 puan)

keçiler……………     Marmara…………    Antarktika………….    galaksiler……………        televizyon…………. Denizli…………….         erozyon………….    konuşmak……………

 1. Aşağıdaki noktalı yerlere üçer tane örnek yazınız. (12 Puan)

Somut İsim:………………….     ………………………..   ………………………….

Soyut İsim:………………….      ……………………….   ………………………….

Topluluk İsmi: ………………….  ……………………….   ………………………….

Çoğul İsim: ……………………   ………………………   ………………………….

 1. Aşağıda verilen cevaplara uygun 5N1K soruları oluşturunuz. (6 puan)
 • ………………………………………………………………………

Ali’yi okulun bahçesinde gördüm.

 

 • ………………………………………………………………………

Mustafa’yı bugün okula dayısı getirmiş.

 1. “mantı, mendil, müdür, musluk, motor” kelimelerini sözlük sırasına göre diziniz. (5 puan)

1………………..  2……………… 3……………… 4………………  5…………………

 1. 3-C sınıfında 13kişi makarna, 7 kişi kıymalı pide, 12 kişi fasulye ve 10 kişi kebap sevmektedir.

3-C sınıfında sevilen yiyeceklerin çetele ve sıklık tablosunu oluşturalım. (12 puan)

       ………………………………………….    …………………………………………..

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Makarna sevenler, kıymalı pide sevenlerden kaç fazladır? …………………………………………

 1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazalım. Okunuşu verilen sayıyı rakamlarla yazalım. (5 puan)

181:………………………………     707:…………………………………

499:………………………………     altı yüz dokuz:……………   iki yüz altmış:…………………

 1. Aşağıdaki sayıların arasına uygun sembolü ( > = < ) koyunuz. (6 puan)

287………245      512………….467     268………268

453………768      188………….199     848………840

 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (5 puan)

209, 75, 764, 228, 345, 895

……………………………………………………………………………….

 1. Aşağıdaki sayıları tek ve çift olma durumuna göre uygun yere yazınız. (8 puan)

142, 157, 23, 46, 379, 658, 774,  1, 825, 350

Tek Sayılar: ………………………………………………

Çift Sayılar:………………………………………………

 1. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yere yazalım. (18 puan)
 • Dünya’nın yuvarlak olduğunu ilk dile getiren bilim insanı………………………’dur.
 • Dünya’mız kutuplardan ………………., Ekvator’dan ……………… bir yapıya sahiptir. Bu özel şekle …………………
 • Kar, yağmur, sis gibi doğa olayları …………………………………. meydana gelir.
 • Hava katmanının diğer adı ………………………
 • Canlıların yaşadığı katmanlar ………………. ve ………………… katmanlarıdır.
 • Ülkemizin hem ………………… kıtasında, hem de……………… kıtasında toprağı vardır.
 • Dünya’daki en büyük okyanus …………………………………’tur.
 • Dünya’nın en sıcak katmanı …………………………
 • Dağlar, ormanlar, çöller………………… katmanında yer alır.
 • Ülkemizin en yüksek dağı ……………………………, Dünya’daki en yüksek dağ ise ……………………………’tir.
 • Dünya yüzeyinin çok büyük bölümü ………………… kaplıdır.
 • Dünya üzerindeki mavi yerler …………………, kahverengi yerler ise ……………….dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.