3. Sınıf Hayat Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

1. Aşağıdaki bayramlar ve tarihlerini eşleştiriniz.

 

.
.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  • ( ) Reklamı yapılan her ürün kalitelidir.
  • ( ) Meslek seçerken ilgi ve yeteneklerimizi değil, büyüklerimizin isteklerini göz önünde bulundurmalıyız.
  • ( ) kutup yıldızı kuzeyi gösterir.
  • ( ) Liderler grubun düşüncelerin dikkate almalı ve dinlemelidir.
  • ( ) Türk Milleti, Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve özgürlüklere kavuştu.

 

3. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  • Ülkemizin çevresindeki denizler:1…………………2………………………3……………….. 4………………………..
  • Ankara…………………………………….bölgesinde bulunmaktadır.
  • Yer kabuğunun ani ve şiddetli sarsıntılarına……………………………denir.
  • Bir malın tanıtımını yapmak ve satışını arttırmak için yapılan çalışmalara………………denir.
  • Barınma, giyinme ve beslenme …………………….. ihtiyaçlardır.

 

4. Aşağıdaki şekil üzerinde verilmeyen yönleri yazınız.

 

.
.

 

 

5. Bölgelerimizin adlarını yazınız. 1………………………… 2………………………………..

3………………………………. 4…………………………  5……………………………..

6…………………………………..  7…………………………………………

 

6. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A. Amacımıza ulaşmak için çok çalışmalıyız
B. Amacımıza ulaşmak için zamanı doğru kullanmalıyız
C. Amacımıza ulaşmak için hayal kurmalıyız.

 
7. Aile bireyleri ile akrabaları arasında aşağıda verilen duygulardan hangisi olmamalıdır?
A) kıskançlık B) saygı C) paylaşım

 
8. İnsanların bir yerden bir yere gitmesi, istediği yere yerleşmesi, aşağıda verilen haklardan hangisidir?
A) Düşünce özgürlüğü
B) Seyahat özgürlüğü
C) İletişim özgürlüğü

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kişisel iletişim araçlarındandır?
A. Mektup B. Televizyon C. Gazete

 
10. Hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A. Vergi vermek B.askere gitmek C.iletişim kurmak

 

11. Hangisi doğal afet değildir?
A. Sel B.çığ C.trafik kazası

 

12. Hangisi deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerden değildir?

A.evlerimizi sağlam yapmak
B. Çök-kapan-tutun pozisyonunda durmak
C. Eşyalarımızı sabitlemek

 

13. İyi bir lider hangisini yapmaz?
A.Yanlı davranır B. Fikir üretir
C. grubu yönlendirir

 
14. Ev kazalarından korunmak için hangisini yapmalıyız?
A. Kibritle oynamamalıyız.
B. Deterjanları çocukların ulaşacakları yere bırakabiliriz.
C. Annemiz yoksa yemek pişirmeliyiz.

 

15. Haritada karalar hangi renkle gösterilmez?
A. Kahverengi B.yeşil C. Mavi

 

16. Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A. Fiş alır
B. Reklamların etkisinde kalır
C. bozuk çıkan ürünü iade eder.

 
17. Hangisi öfkeyle baş etme yolu değildir?
A. sakin olmaya çalışmak
B. kavga etmek
C. içinden 10’a kadar saymak

 
18. Aşağıdakilerden hangisi Acil durum telefonu değildir?
A.122 B.155 C.110

19. Hangisi zorunlu ihtiyacımız değildir?
A.çikolata almak B. Ekmek almak
C.yırtılan ayakkabımızın yenisini almak

 
20. Atatürk ………….yılında doğdu ………… yılında hayatını kaybetti. Cümledeki boşluklara hangisi yazılmalıdır?
A.1881-1927 B.1881-1938 c.1881-1838

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.