3. Sınıf Fen Çalışma Kağıdı

1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi

yazınız.

(    .) Televizyonu uzun süre ve yakından izlemeliyiz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

(    ). Burun tat alma duyumuzdur.

(    ) Başkalarına ait gözlük ve havluları kullanmamalıyız.

(    ) Yüksek şiddette sesler kulağa zarar verip, işitme kaybına sebep olur.

(    ) El duyu organlarımızdan biridir.

2- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanı ile

yön kuvvet itme sallanma çekme tehlikeli  
 Yön değiştirme  
           

doldurunuz.

_ Oyun parklarındaki salıncaklar ……………………………….. hareketi yapar.

 

_ Bir tenis oyuncusu kendine doğru gelen topa raketle vurduğunda top

……………………………………..……………………. hareketi yapar.

_ Duran topa vurduğumuzda topa ………………………… kuvveti uygulamıs oluruz. 

_ At arabaları atların arabaya uyguladığı ………………………..….. kuvveti sayesinde

hareket eder.

Her hareketli varlığı durdurmak……………………………...olabilir.

3- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 

       Madde: …………………………………………………………………………………………………….………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Madde doğada; ………………… , ……………. ve ……….……. halinde bulunur.

 

4- Aşağıda verilen tabloyu örneğe uygun şekilde işaretleyiniz.

  Esnek Berk Sert Yumuşak Kırılgan Sağlam Pürüzlü Pürüzsüz
                 
Sünger X     X     X  
                 
Tahta                
                 
Cam                
                 
Ağaç                
                 
Lastik                
                 
Mermer                
                 

5- Vücudumuzu dıştan çepeçevre saran duyu organımızın adı nedir?

…………………………..…………………………………………………………………

6- Çok soğuk veya çok sıcak yiyeceklerin yenmesi, hangi duyu organının sağlığını  bozabilir?

…………………………..…………………………………………………………………

7- Aşağıya 3 tane hareketli, 3 tane hareketsiz varlık ismi yazınız.

Hareketli Varlıklar                Hareketsiz Varlıklar

1-……………………………………1- ………………………………………………… 

2-……………………………………2- ………………………………………………… 

3-……………………………………3- …………………………………………………

8- Kulak sağlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Sivri uçlu cisimlerle karıştırmak
  1. Çok yüksek sesli gürültülü ortamlarda bulunmak
  1. Temizliğine dikkat etmek

9- Bisikletin camdan yapılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A) Kaygan olması B) Saydam olması C) Kırılgan olması
“Bazı maddelere dokunmak ………………………….Sınıfta parfümün kokusunu en arkadan bile duyarız. Çünkü ………………… bulundukları kabı tamamen

doldurur. “

10- Yukarıdaki boşlukları doldurduğumuzda hangisi  boşta kalır?

A) gazlar      B) tehlikelidir            C) koklamamalıyız

 

11- Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır?

  1. A) su B) zeytinyağı C) tuz
 

“Bir cismi ………………. kendimizden uzaklaştırır, …………………… kendimize yaklaştırırız. “

 

12- Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

 

A) iterek iterek B) çekerek iterek C) iterek – çekerek

 

13- Dönen cisimlerin arasına parmağımız sıkışıp tehlikeli durumlar olabilir. Aşağıdakilerden

hangisi daha az tehlikelidir?  
A) Pervane B) Matkap C) Saatin akrebi

Bir cevap yazın