2023 Vizyon Raporu

İlkokullar:
İlkokullar için yapılan yeni değişikliklerden, dik temel harflere geçiş isabetli bir karar olmuştur. Yeni müfredat konu dağılımı ve içeriği ile kitap hazırlama anlayışı gayet başarılı olmuştur.

 • İlkokul 1. ve 2. Sınıf okuma ve anlama düzeyini geliştirici yönde öğrencilerin okumayı severek ve isteyerek yapmalarını sağlayıcı nitelikte geliştirilmeli, Yine uzamsal ilişkiler ile sayılarla ilgili tam bir sayma zekası geliştirilmelidir.
 • 3. Sınıfta okuma ve anlama çalışmaları ile severek okuma pekiştirilip, dört işlemler ile matematiksel problemlere ağırlık verilmeli,
 • 4. Sınıf Temel derslerin tam anlamı ile anlatılıp temel atma işlemine başlanmalıdır.
 • 5. Sınıfta tam bir şekillendirme yapılarak sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerin son kişilik oluşumu her anlamı ile tamamlanarak 6. Sınıf branş öğretmenine yollamalıdır.
 • İlkokul 5 yıl olmalı; ÇÜNKÜ, Sınıf öğretmenlerinin çalışmaları tam anlamıyla beşinci sınıfa kadar tamamlanabilmektedir. Gerek ders olarak gerek kişilik olarak öğrencilerin gelişimi 5. Sınıfta tam olarak oturtulmakta olup tek bir sınıf öğretmeni ile bu bütünlük sağlanmakta ve tam anlamı ile yetişmiş ve hazır bir birey bir üst kademeye geçirilmektedir.
 • Severek ve isteyerek öğrencinin yapabileceği ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim ve öğretim görmeleri için çalışmalar yapılmalıdır.
 • 1-2-3-4 ve 5. Sınıf İngilizce, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine Branş öğretmeni girmeli ve en az 2 saat olmalı, böylelikle her öğrencinin yeteneği branş öğretmeni tarafından keşfedilmelidir. Her okula Beden Eğitimi, Görsel sanatlar ve Müzik araç gereci ile donatılıp atölyeler kurulmalıdır. Bu dersler öğleden sonraya bırakılmalı ve EĞİTİM VE ÖĞRETİM SABAHTAN ÖĞLEYE kadar yapılmalıdır. Öğleden sonra öğrencilerin istediği yetenekte derse girmeleri sağlanmalıdır. Ders geçişi serbest olmalıdır.
 • Mutlaka her okulda mevcuda göre Rehber Öğretmeni bulundurulmalı, Rehber Öğretmeni mevcut işini yani rehberliğini en iyi şekilde sınıfın öğretmenleri ile işbirliği içinde yapmalıdır. Her 100 öğrenciye 1 Rehber Öğretmeni olmalıdır.
 • 5. Sınıf sonunda o sınıfı okutan öğretmenler toplanmalı; Sınıf Öğretmeninin başkanlığında her öğrenci için değerlendirme formu doldurulmalıdır. Her öğrenci için görüş birliğine varılıp, bu durum Bakanlığın sistemine işlenmelidir. Yani 5. Sınıf itibari ile Okuması ve okutulması gereken öğrenciler ZORUNLU ÖĞRETİME tabi tutulup, zorunlu eğitime devam ettirilmeli.
 • Zorunlu Eğitime Tabi Tutulmayan öğrenciler ise Çıraklık Eğitimine Zorunlu kayıtları yapılarak, mevcut meslek dallarında denetimli çıraklık için işyerlerine yerleştirilmeli ve bunun için ek yönetmelik ile düzenleme yapılarak iş gücü için kalifiye ve meslek edindirme kursları ile kaliteli ustalıklar oluşturularak ülkemizin kalkınması için üretici ve çalışkan bireyler yetiştirilmelidir.
 • Kısacası zorunlu eğitim 8 yıl olmalı fakat 5. Sınıftan itibaren sınıf öğretmeni ve diğer branş öğretmenlerinin yönlendirmesi ile veli görüşü alınarak Çıraklık Ve Meslek Eğitimine devam ettirilmelidir.
 • Eğitim Sistemi 5+3 olmalı ve zorunlu, Liseye geçiş serbest olmalı. Çıraklık eğitimi Ortaokul düzeyinden sonra okumak isteyenlerin lise kayıtları alınmalı.
  -Meslek liselerine acil önlem alınıp kısa sürede düzenleme yapılmalı ve öğrencilerimiz o yönde eğitim ve öğretim almalı.
 • Çalışan ve üreten bireyler yetiştirilmesi şart bunun için düzenlemeler yapılmalı.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ
İngilizce eğitimi, ilkokulda sadece kelime çalışmaları ile öğrencilerimizin kelime dağarcıkları geliştirilmeli,
Ortaokuldan itibaren öğrenilen kelimelerle basit düzeyde diyalog çalışmaları yapılmalı, öğrenciler iletişim ve konuşma düzeyine getirilmeli,
Lisede tam gramer çalışması yapılarak İngilizce eğitimi tamamlanmalıdır.
Buradaki bakış açımız; bizim öğrencilerimiz bir yaşından sekiz yaşına kadar kelime öğreniyorlar ve kendilerini ifade edebilecek kadar konuşma düzeyine ulaştıktan sonra Türkçe dersimizin dilbilgisi kurallarını öğrenmeye başlıyorlar ve lise sona kadar bununla uğraşıyorlar.
Biz öğrencilerimize ikinci sınıftan hemen İngilizce dersini grameri ile öğretmeye çalışıyoruz.
Birçok öğrencimiz İngilizceyi hatta bizim temel derslerimizde başarılı olamayan öğrencilerimizin yazın otellere giderek kısa sürede turistlerle konuşmak sureti ile İngilizce öğreniyorlar. Hatta beş dil öğrenenler bile oluyor. Kısacası, İngilizce sokakta, sokak İngilizcesi ile daha iyi öğrenileceği kanaatindeyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.