2019-2020 10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

* Tarihi yapılar ve müzeler araştırma ödevi olarak verilebilir.
* Tarihi yapıların maket çalışması ödev olarak verilebilir.
*Anadolu’da Türk Siyasi Birliği’nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama.
*Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama.
*Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama.
*Yeniçağda Avrupadaki gelişmeler ve Osmanlı Devletine etkileri
*Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama.
* Duraklama Devrinde Çıkan İç İsyanlar Sebep Ve Sonuçları.
*Sefer-i Hümayun-Bir sefer hazırlığının nasıl yapıldığı, ordunun sefere çıkış kararı, askerlerin eğitimi, sefer hazırlıkları, sefer yolculuğu, giyecek, barınma, güvenlik vb. konularıyla ilgili metin ya da sunu hazırlama.
* Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.
*Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinlerin incelenmesi.
*Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler, haritacılık faaliyetleri vb. özellikler) araştırılarak sunu ya da metin hazırlama.
*Bacon, Descartes, Pascal, Leibniz, Galileo, Kepler, Newton, Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapılıp, biyografilerinin hazırlanması.
*Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yer alan Bursa şehri hakkındaki bilgilerin metin halinde sunulması.
*Fransız İhtilâli ile ilgili sunu hazırlama.
*ABD’nin Kurulması ile ilgili sunu hazırlama.
*Sanayi İnkılâbı ve Sömürgecilik ile ilgili sunu hazırlama.
* Osmanlı Devletinde Tanzimat Dönemi
*Osmanlı Hazine Bonosu-Esham uygulaması hakkında araştırma yapılması, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
*Tanzimat Fermanı ve Mustafa Reşit Paşa hakkında metin ya da sunu hazırlama.
*Plevne Marşı eşliğinde Plevne Savunması ve Gazi Osman Paşa ile ilgili sunu hazırlanması.
*Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin araştırılıp metin ya da sunu haline getirilmesi.
*Osmanlı’da fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanması.
* Osmanlı Devletinde Ermeni Meselesi ile ilgili sunu hazırlama
*1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
* Osmanlı Devleti’nde Ordu Teşkilatı ile ilgili sunu hazırlama
* Osmanlılarda Devlet Anlayışı ile ilgili sunu hazırlama
*Osmanlı Devletinde Hukuk ile ilgili sunu hazırlama
*Osmanlı Devletinde Toprak Dağılımı Ve Yönetimi ile ilgili sunu hazırlama
* Yeniçeri Ocağı ve kaldırılması ile ilgili sunu hazırlama
* Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin incelenmesi
* Devşirme sistemi ile ilgili sunu hazırlama

Şunlar da ilginizi çekebilir:

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Ödevi Konuları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Proje Ödevi Konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.