2018-2019 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Başı Zümre

Gündem maddeleri
1. Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması,
2. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat , okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
4. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
5. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
7. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,
8. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
9. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

TIKLA – TAMAMINI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.