2018-2019 Coğrafya Sene Başı Zümre


GÜNDEM MADDELERİ:

1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
2. Açılış, Yoklama, Başkan ve Yazman Seçimi.
3. ……./……. Eğitim Öğretim Yılının ve Alınan Zümre Kararlarının Değerlendirilmesi.
4. a)1739 Sayılı Türk Milli Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerinin Okunması
ve 2. 28. ve 43. Maddeleri Üzerinde Durulması (20.06.1973 gün ve 14574 S.R.G.)
b) Milli Eğitimin Temel Kanunundan, Türk Milli Eğitimin amaçları ile Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 7. 9. 13. 14. 36. ve 79. maddelerinin okunması.
5. Öğretim Programının İncelenerek Yıllık Planın Hazırlanması;
a. Öğretim Programının İncelenmesi, Çalışma Takvimine Göre Konuların Yıllık Plandaki Sürelerinin Belirlenmesi (M.E.B Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge 2551 S.T.D).
b. Öğrenme – Öğretme Yöntem ve Tekniklerinin Belirlenmesi.
c. Kullanılacak Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçlerinin ( Öğretmen ve Öğrenci İçin ) Belirlenmesi.
d. 2104 ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergisine Göre Atatürk İlke ve İnkılâplarının Yıllık Plana Yansıtılması.
e. Ölçme ve Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi ve Birlikteliğin Sağlanmasının Görüşülmesi.
6. M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Okunması.

TIKLA – TAMAMINI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.