2018-2019 Astronomi ve Uzay Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 1.DÖNEM 1.SINAVI

1. Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi kendi enerjisini üreten, ışık saçan yoğun plazma küresi
özelliğini gösterir?

A) Güneş B) Jüpiter C) Ay D) Hyakutake (Yakutake) kuyruklu yıldızı E) Venüs

2. Aşağıdaki ışın türlerinden hangisi dünya atmosferinden geçebilir?

A) Mikrodalga B) Mor ötesi ışınlar C) X-ışınları D) Gama ışınları E) Radyo dalgaları

3. Hubble uzay teleskobundan elde edilen görüntülerin netlik ve büyütme oranı neden yeryüzündeki teleskoplardan üstündür?

A) Yeryüzünden kontrol edilebildiğinden B) Enerjisini kendisi ürettiğinden
C) Atmosfer dışında olduğundan D) Ayna ve mercek sistemi olduğundan
E) 24 saat gözlem yapabildiğinden
4. 2 cm kalınlığındaki başparmağı 1 saniyelik açı ile görmek için yaklaşık kaç metre uzaktan
bakmamız gerekir (tan 1 = 0,0000048 alınız.)?

A) 4167,6 B) 4167,2 C) 4166,7 D) 4166,5 E) 4160,4

5. Güneş sisteminde aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş-Dünya arasında yer alır?

A) Neptün B) Mars C) Uranüs D) Jüpiter E) Merkür

6. Dünya’daki biyolojik yaşam için gerekli olan elementler aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu
oluşmuştur?

A) Süpernova patlaması B) Big-Bang C) Güneş tutulması
D) Gök taşı düşmesi E) Kara deliklerin oluşması

7. Görünür ışık için dalga boyu en büyük olan renk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşil B) Sarı C) Kırmızı D) Mavi E) Turuncu

8. Nicolaus Copernicus’un astronomiye en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer merkezli evren modeli B) Teleskopla ilk gözlemi yapması C) Evrensel çekim yasası
D) Güneş merkezli evren modeli E) Gezegenlerin elips yörüngelerde dolanması

9.Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere en uygun sözcük ya da sözcük öbeklerini yazınız.

1. Bize en yakın yıldız …………………….………dir.
2. Güneş evriminin sonunda …………………….………olur.
3. Görünen evrenin …………………….……… ilerleyen teknolojiyle genişlemektedir.
4. Zaman mutlak değil …………………….……… dir.
5. Güneş çekirdeğinde …………………….……… helyuma dönüşür.
6. Dürbünün önündeki ışığı toplamaya yarayan büyük merceğe…………… denir.
7. Meteor, uzaydan ………………… hızla giren gök cisimlerinin yanmasıyla oluşan parlak izdir

10. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( ) Astronomide uzaklık birimi olarak parsek kullanır.
2. ( ) Iraksım, uzaklıkla doğru orantılı olarak artar.
3. ( ) Güneş’ten daha küçük kütleli yıldızların evrimlerinin sonunda süpernova patlaması gerçekleşir.
4. ( ) Kara cisim her dalga boyunda ışınım yayar.
5. ( ) Ölçülen ışık şiddeti kullanılan alıcı ve filtreye bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.