2018-2019 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi bir tutanakta bulunmak zorunda değildir?

A) Başlık
B) Tutanağı hazırlayanın imzası
C) Tutanak tarihi
D) Tutanağa konu olan olay
E) Tutanağı hazırlayanın ad ve soyadı

2. Aşağıdakilerden hangisi tartışmanın özelliklerinden değildir?

A) Bazı tartışmalar bir başkan tarafından yönetilir.
B) Bir tartışma ortamında taraflar aynı görüşleri savunamaz.
C) Panel, seminer ve münazara hazırlıksız tartışmalar grubuna girer.
D) Tartışan taraflar birbirine saygılı olmalıdır.
E) Tartışmacılar savundukları konuyla ilgili olarak hazırlık yapmalıdırlar.

3. Sözlü tartışmalarda kişinin konuşmaları yanında …………….. de önem taşır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sözleri B) Beden dili C) İzleyiciler D) Tartışma başkanı E) Hazırlıkları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.