2018-2019 9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

3. Akdeniz Bölgesi’nde mağara, obruk, polye, lapya gibi yer şekillerine sıkça rastlanır.
Akdeniz Bölgesi’nin hangi özelliği bu yer şekillerinin oluşumuna neden olur?

A) Ortalama yükseltisinin fazla olması
B) Rüzgâr aşındırmasının etkili olması
C) Karstik arazinin geniş yer kaplaması
D) Çok sayıda göl bulunması
E) Kıta sahanlığının dar olması

4. Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından delta ovası özelliği taşımamaktadır?

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

A) Çarşamba Ovası

B) Bafra Ovası

C) Çukurova

D) Silifke Ovası

E) Menemen Ovası

5. Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile kırık (fay) hatlarının dağılışı arasında paralellik görülmez?

A) Depremler
B) Volkanizma
C) Ilıca ve kaplıcalar
D) Jeotermal enerji
E) Kıvrım dağları


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın