2018-2019 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı

KLASİK SORULAR ( 35 puan )

1- Canlıların ortak özelliklerinden 10 tanesini yazınız (10 puan)
2- İnorganik bileşikleri yazınız (5 puan)
3- Organik bileşiklerin altı tanesini yazınız (6 puan )
4- Suyun canlılar için öneminden beş tanesini yazınız (5 puan)
5 Karbonhidrat yağ protein bileşiklerini en çok enerji verenden en aza doğru sıralayınız ) (5 puan)
6- biyoloji biliminin hayatımızdaki önemi nedir yorumlayınız ? (5 puan)

Doğru yanlış soruları (20 puan)

1-………canlıların en küçük organik bileşikleri monomerdir.
2………bütün canlılar sindirim yaparlar. 3……….amip,öglena,bakteriler bir hücreli canlılara örnektir
4 ……….organik bileşikler sindirime uğramazlar. 5………..Canlıların hepsinde pasif hareket gözlenir. 6………..fruktoz denilen monosakkarit, hayvanlarda bulunur.
7 ……..ph metrede 7 rakamı nötr, 0-7 arası bazikliği, 7-14 arası ise asitliği belirtir.
8 ………..en fazla enerji veren enerji kaynağı karbonhidratlardır.
9.. ..….Bir problemin geçici çözümüne hipotez (varsayım) denir.
10…….glikojen hayvanların yanı sıra mantar ve bakterilerdede görülen bir polisakkarittir.
11 …….selüloz ve sükroz bitkisel , glikojen ise hayvansal disakkaritlerdir.

BOŞLUK DOLDURMA SORUARI (24 PUAN)

Kitin nicel nitel karbon hidrojen katabolizma ıyot anabolizma kemikler
Adezyon adaptasyon riboz selüloz

1Guatr hastalığı ………………minerali eksikliğinde görülür.
2-Monosakkaritlerden (5C) lu……………….. şekeri ; nüklek asitlerin yapısına katılması açısından önemlidir.
3-Beş duyu organı ve ölçme aletleriyle yapılan gözlemlere ……………….. gözlem denir
4-Kalsiyum vücudumuzda en çok diş ve …………………… yapısına katılır
5-Metabolizma olayları ;…………………..ve ……………………..olarak iki kısımda incelenir.
6-Organik bileşikler yapısında ……………………..elementleri bulunur.
7-böceklerin dış iskeletini oluşturan polisakkarit…………………..’dir
8- Canlıların yaşama ve üreme şansını arttıran .çevresel değişimlere uyum özelliğine ……………………… denir.
9- enerjice zengin ve büyük moleküllü moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanmasına …………….. denir.
10-Sıvı molekülleri ile kap çeperleri ( farklı moleküller) arasındaki çekim kuvvetine …………….. denir . .
11- Bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan polisakkarit ……………. dir

TEST SORULARI (20 PUAN)

1. İnorganik bileşikler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Enerji verici olarak kullanılma B) Hücre zarından geçebilme C) Yapısal olarak kullanılma D) Dışarıdan hazır halde alınma E) Düzenleyici göreve sahip olma

2) I. Vitamin II. NaCl III. C6H12O6 IV. NaOH V. Mineral Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri inorganiktir?
A) Yalnız I B) II ve III C) II ve V D) I, III ve IV E) II, IV ve V
3. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış- tır? A) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan moleküldür. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir
4. Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır halde almak zorundadır?
A) Yağ B) Karbonhidrat C) ATP D) Mineral E) Protein
5. Su için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış- tır? A) Kararlı bir yapıda olmasından dolayı çok miktarda hidrojen bağı içerir. B) İyi bir çözücü olmasından dolayı madde taşınmasında rol oynar. C) İnorganik maddelerden organik madde elde edilirken kullanılır. D) Metabolik atıkların uzaklaştırılmasında kullanılır. E) Vücut sıcaklığının ayarlanmasında kullanılır.

6. Minerallerin görevleri ile ilgili; I. Ca : Kasların çalışmasını sağlar. II. Fe : Kemik dokunun sertleşmesini sağlar. III. F : Hemoglobinin yapısında bulunur. IV. K : Sinirlerde uyartı iletiminde etkilidir. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

7. Organik besinlerin tümünde ortak olarak bulunan elementler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Karbon – Oksijen – Demir B) Karbon – Azot – Oksijen C) Oksijen – Azot – Demir D) Karbon – Hidrojen – Oksijen E) Oksijen – Hidrojen – Azot

8- Aşağıdakilerden hangisinde karbonhidrat yönün¬den zengin besinler bir arada verilmiştir?
A) Fındık, Elma, Köfte
B) Yumurta, Ekmek, Elma
C) Köfte, Patates, Yumurta
D) Makarna, Elma, Köfte
E)Ekmek, Makarna, Patates

9-Nişasta ve glikojen molekülleri için;
I. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşma
II. Bitkiler tarafından sentezlenme
III. Dehidrasyon sentezi ile oluşma
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
C) I ve III

10-.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir. A)Boşaltım yapma. B)Solunum yapma. C)Adaptasyon. D)Metabolizma E)Işık enerjisiyle besin üretme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.