2018-2019 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı

KİTAP KORKUSU

Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamazlar. Kitaptan korkmak, in­san düşüncesinden korkmak, insanı kabul etmemekdir. Kitaptan korkan adam düşünmeyip, insanı mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. “Bırak, senin yerine ben dü­şünüyorum!” demekle, “Falan kitabı okuma!” demek arasında hiç bir fark yoktur. İnsanoğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa fikirlerin mesuliyetidir. Ondan mahrum edilen insan, kendiliğinden bir paçavra hâline düşerken fark etmez.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Şüphesiz insanı korumamız lâzım gelen vaziyetler vardır. Fakat bu vaziyetler daha ziyade ferdin kendi dışındaki vaziyetlerdir. Bir insanı kendi içinde, düşün­cesinin mahremiyetinden korumağa hakkımız yoktur. Ortaçağ’dan bugüne kadar gelen zaman içinde insanlığın belki en büyük ka­zancı bu basit hakikati kendisine mal etmesidir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

  1. Yukarıdaki okuma parçasının yazın türü nedir? (10 puan)
  2. Yukarıdaki okuma parçasında genel olarak hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? (10 puan)
  3. Yukarıdaki okuma parçasında kullanılan düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? (10 puan)
  4. Yukarıdaki okuma parçasında anlatım kaçıncı ağızdan yapılmıştır? (10 puan)
  5. Yukarıdaki okuma parçasında yer alan yazım yanlışlarını bulup yazınız. (10 puan)
  6. Yukarıdaki okuma parçasında geçen fiilimsileri çeşitlerine göre birer örnek veriniz.(15puan)

İsim-fiil  :

Sıfat-fiil :

Zarf-fiil :

7.Aşağıdaki paragrafta aynı kavram alanına giren kelimeleri  yuvarlak içine alınız. (5 puan)

“Bahçesinde çeşit çeşit lale vardı, bunları çocukları gibi sever, bakar bazen de onlarla konuşurdu. Karanfiller büyük, papatyalar beyaz, güller ise duvarın kenarına dizilmişti. Ama en çok bahçede orkideler dikkat çekerdi, bu Japonyalı buraya nasıl gelmişti, diye sorardı herkes…

8.” Zamanı bu kadar değerli yapan nedir?” sorusuna cevap veren bir kompozisyon yazınız, istediğiniz yazın türünü (deneme, makale, anı, hikaye vb. ) kullanabilirsiniz. Kompozisyon yazarken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz. (30 puan)

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.