2018-2019 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

A-(Tevhit- İslam- Sünnet- İman- Şirk) 20p

  1. Yüce Allah’tan Hz. Muhammed’e indirilen her şeyin doğruluğunu şüphe duymadan kabul etmeye ………………………………… denir.
  2. Peygamberimizin söz, davranış ve sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına ……………………………. denir.
  3. Allah’a ortak koşarak başka varlıkları tanrı kabul etmeye ………………………………… denir.
  4. Yüce Allah’ın Hz. Adem’den başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e kadar insanlar için gönderdiği dinin ortak adı…………………………………….dır.
    1. Allah’ın bir ve tek olduğuna O’ndan başka ilah olmadığına inanmak ………………………………… inancıdır.

B-50 p 1) İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Bu kaynaklar hakkında, aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?
A) Enes : Kur’an-ı Kerim ve Sünnet
B) Esra : Hadis ve Sünnet
C) AynuR : Farz ve Sünnet
D) Ahme : Kur’an-ı Kerim ve Farz

2)Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?
A) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
B) Meleklere inanmak
C) Peygamberlere inanmak
D) Hurafelere inanmak
3) Kur’an’da ve hadislerde bize bildirilen Allah’ın isimlerine ne ad verilir?
A) Esma-i Hüsna B)Ayet C)Hadis D)Vahiy

4)”Münafığın alameti üçtür:………… söz verince cayar kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder ”(hadis) Yukarıdaki hadis de boşluğa hangisi getirilmelidir?
A)Konuşunca yalan söyler C) İnanmadğı halde inandım der
B) Yararsız işler yapar D) Allah’a ortak koşar
5)Allah’a inanan bir kimse, aşağıdaki davranışlardan hangisinden uzak durmaya çalışır?
A) Dürüst ve adaletli olmak
B) Saygılı ve merhametli olmak
C) Çalışkan ve sabırlı olmak
D) Yalan söylemek ve iftira atmak
6) . Kur’an-ı Kerim’de Tevhit İnancını en iyi anlatan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kevser B) İhlas C) Fatiha D) Nas
7)İbadetleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah cc için yapmaya ne denir?
A) Amel B) İhlas C) Huşu D) İbadet
8) Hangisi vakti belirlenmiş ibadetlerden değildir?
A)Oruç B)Namaz C)Kurban D)Sadaka
9)”Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız öyle mi?” Dinimizde akrabalık hukukunu gözetmeye ne denir?
A)Sıla-i rahim B)İhsan C) Sünnet D)İhlas
10) Hangisi ibadetlerin geçerli olması için gereken ilkelerden değildir?
A) Niyet B)Sünnete uygunluk C) ihlas D) Gösteriş
C- 30 p Kelime-i Tevhit
Okunuşu:
Anlamı:

Kelime-i Şehadet
Okunuşu:

Anlamı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.